Positieve correlatie tussen geluksgevoel en flexibel werken
28-04-2016 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Positieve correlatie tussen geluksgevoel en flexibel werken

Er is een positieve correlatie tussen het geluksgevoel van medewerkers en de acceptatiegraad van flexibel werken in organisaties. Flexibel werken biedt dan ook toegevoegde waarde van bedrijven.

Dit blijkt uit een onderzoek van IDC onder 1.352 HR-professionals en lijnmanagers uit organisaties met meer dan 500 medewerkers in zestien Europese landen, waaronder Nederland. Het onderzoek is gesponsord door Cornerstone, aanbieder van talent management software. De uitkomsten van het onderzoek laten verschillen zien in de houding ten opzichte van flexibel werken en dat er verschuivingen plaatsvinden naar performance management en nieuwe manieren van samenwerking. Ook hebben de twee onderzochte groepen een verschillende visie op de prioriteiten voor personeelsmanagement en -processen.

Verschillen binnen Europa
De wijze waarop bedrijven tegen flexibel werken aankijken verschilt aanzienlijk binnen verschillende Europese landen. De laagste acceptatie van flexibel werken is zichtbaar in de Centraal- en Oost-Europese landen en in Groot-Brittannië. Managers en HR-professionals rapporteerden een lage acceptatie van flexibel werken in Polen, Groot-Brittannië, Zwitserland en Duitsland. Van de respondenten in Polen mag minder dan 50 procent van huis uit werken. Dat is opvallend gezien de competitieve arbeidsmarkt in deze landen. Scandinavië, Spanje, de Benelux en Oostenrijk zijn het meest volwassen als het gaat om de mogelijkheden voor flexibel werken voor medewerkers.

HRM-professionals en lijnmanagers oordelen anders over de acceptatiegraad van flexibel werken. Het percentage HR-managers dat denkt dat flexibel werken geaccepteerd is, lag tussen de 5 en 6 procent hoger dan het percentage lijnmanagers. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de beide groepen managers niet op één lijn zitten. 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
Volgens het onderzoek worden jaarlijkse en halfjaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken nog steeds door twee derde van de Europese bedrijven gehouden. Toch lijken regelmatige of doorlopende beoordelingsprocessen met het oog op personeelsontwikkeling (45 procent) en de evaluatie van prestaties (28 procent) populairder te worden.

Europese bedrijven lijken goede samenwerking steeds belangrijker te vinden. De meerderheid van de respondenten vindt dat hun medewerkers goed zijn in samenwerking (78 procent) en het op zich nemen van nieuwe verantwoordelijkheden (75 procent). Er is echter ook ruimte van verbetering, vooral om samenwerking beter te faciliteren. Vooral lijnmanagers lijken minder vaak voorstander te zijn (65 procent) van teamleden die solliciteren op functies buiten hun eigen afdeling dan HRM-managers (83 procent). Daarnaast is minder dan de helft (47 procent) van de respondenten het erover eens dat het bedrijf systemen heeft die samenwerking bevorderen. Het onderzoek toont aan dat in bedrijven met hogere groeicijfers meer vormen van samenwerking voorkomen.

Frustratie over HRM-processen
Het onderzoek toont aan dat HR-managers het niveau van steun aan hun lijnmanagers overschatten, maar de frustratie over HRM-processen in hun bedrijf onderschatten. Meer dan 41 procent van de ondervraagde lijnmanagers is gefrustreerd over de HRM-processen. Omgekeerd is het percentage HR-managers dat zich aan lijnmanagers ergert slechts 32 procent. Daarnaast is er gebrek aan consensus over de manier waarop het succes van HRM-activiteiten gemeten moet worden. Daar waar de HRM-afdeling meer waarde hecht aan het binden van nieuwe medewerkers, vinden lijnmanagers het snel aanleren van de relevante competenties belangrijker.

“Dit uitgebreide onderzoek heeft voor ons veel interessante zaken aan het licht gebracht. Zo hebben wij bijvoorbeeld gezien hoe belangrijk flexibel werken en ondersteunende IT-tools zijn voor de loyaliteit en de trots van getalenteerde medewerkers en managers. ICT-faciliteiten voor mobiel en op afstand werken, de mogelijkheid om eigen devices op het werk te gebruiken en goede ICT-training zijn in dat opzicht kritische factoren. Echter, 'vrijheidsfactoren’ zoals toestemming om flexibel te werken en de mogelijkheid om te solliciteren op andere functies buiten de eigen afdeling hebben eveneens een belangrijke impact op het geluksgevoel van medewerkers. Wij concluderen dan ook dat Europese organisaties nog veel werk te doen hebben; zowel wat betreft investeringen in technologie als het werken aan een cultuur waarin flexibel werken geaccepteerd is”, lichtte Bo Lykkegaard van IDC toe.

New Workforce Hapiness
Cornerstone zal deze zomer in alle landen die aan het onderzoek deelnamen een serie evenementen organiseren om de resultaten van het IDC-onderzoek verder toe te lichten. In Nederland vindt het evenement ‘New Workforce Happiness’ plaats op 15 juni in Utrecht

Terug naar nieuws overzicht