‘Het gaat om regievoering’

14-04-2016 | door: Teus Molenaar

‘Het gaat om regievoering’

De afgelopen twee jaar – na de overname van SCC Services door Systemax – heeft Adriaan Elsman, directeur van Misco Solutions, de destijds ingezette strategie verder vormgegeven. Het bedrijf levert, installeert, onderhoudt en ondersteunt hard-/software; voert het ook af. Daarbij heeft de veiligheid van netwerk en data voor Misco Solutions de hoogste prioriteit. Belangrijk onderdeel is dat de onderneming de regie voert over geautomatiseerde systemen. “Organisaties willen graag één aanspreekpunt; dat zijn wij.”

Adriaan Elsman: ”Zo’n twee jaar geleden heeft de grote Amerikaanse distributeur Systemax SCC Services overgenomen om te groeien in o.a. dienstverlening en de overheidssector naast de bestaande dochter Misco Nederland. De twee organisaties zijn op alle gebieden de synergie aan het zoeken en daarbij is de naam SCC Services omgezet naar Misco Solutions. Beide organisaties zijn volledig complementair aan elkaar met een volledig eigen businessmodel. Misco Nederland is gespecialiseerd in de verkoop van hard- en software via het web en telesales. Zij hebben zo’n vijftienduizend actieve klanten in Nederland.”

Misco Solutions legt zich steeds meer toe op de dienstverlening rond automatisering. “Wij concentreren ons voornamelijk op de grote volumes die we wegzetten bij de overheid en de grotere commerciële organisaties. Naast de traditionele hard- en software bieden wij verschillende diensten aan en vervullen steeds vaker daarin de regiefunctie.”

Diensten specialist

Elsman is net voor de overname door Systemax bij SCC Services aan boord gekomen, juist om die ombuiging naar een dienstenorganisatie verder vorm te geven. “Uiteraard zijn we een logistiek specialist. Dat doen we al bijna 40 jaar. Wij zijn in staat om razendsnel grote partijen desktops en notebooks te voorzien van images, eventueel te personaliseren, en op locatie neer te zetten en aan te sluiten. Daar blijft vraag naar en wij optimaliseren en innoveren deze dienstverlening continue.”

“Maar de marges in die tak van sport worden steeds dunner, dus zijn we ons meer gaan toeleggen op dienstverlening waar meer toegevoegde waarden kunnen leveren. We geven advies over de inrichting van de automatisering, we implementeren de systemen en leveren beheer. Daarvoor hebben we een Nederlandstalige supportdesk ingericht in Bodegraven die eerste-, tweede- en derdelijns support levert. Klokje rond, 24/7, het hele jaar door”, legt Elsman uit. “Veel klanten hebben een heel divers IT-landschap. Ze willen niet met elke leverancier apart contact onderhouden; dat is veel te versnipperd. Liefst één aanspreekpunt. Dat zijn wij; wij kanaliseren de support naar de leveranciers als dat nodig is.”

Over de diensten en processen wil Elsman nog wel kwijt dat ze alle ISO 9000 (kwaliteit) en ISO 27000 (IT-beveiliging) gecertificeerd zijn. “Onze klanten weten precies waar ze aan toe zijn. De klant koopt dus een gegarandeerde zekerheid.”

Service DNA

Om dit te kunnen klaarspelen, heeft Elsman specifiek daarvoor service delivery managers aangenomen. Eigenlijk heeft hij de hele onderneming een ander DNA gegeven. “Kijk, als je alleen maar hard- en software verkoopt, dan heb je verkopers en verder mensen die ervoor zorgen dat de order wordt uitgeleverd, dit vormt een integrale logistieke keten. Maar als je diensten gaat leveren, zoals integratie en consolidatie, dan zie je dat de systeemarchitect, de service management consultant, de netwerkspecialist en anderen actief meewerken bij het verwerven van een opdracht. Hun inbreng is van belang voor de verkoopafdeling. Dan heb je andere mensen nodig op een heel ander speelveld.”

Van oudsher was SCC Services leverancier aan overheidsinstanties. “Hier heb je te maken met tenders en daar speel je op in met een bid office. Als Misco Solutions bedienen we naast de overheid ook het bedrijfsleven die op een soortgelijke manier dienstverlening uitvraagt. We hebben de afgelopen twee jaar flink gebouwd om aan deze verzoeken invulling te geven en staan nu op het punt om hier de vruchten van te plukken.”

Fifty-fifty

“De ingeslagen weg lopen we nu verder af. We schenken tegenwoordig nog meer aandacht aan de dienstverlening; en het loopt goed. Toen we hier twee jaar geleden aan begonnen, was dienstverlening ongeveer tien procent van de omzet. Inmiddels zitten we op een derde. Uiteindelijk denken we dat fifty-fifty een gezonde verhouding is; dat is ons streven”, vertelt Elsman.

“Het verder uitbouwen van de services-omzet en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening is de voornaamste reden geweest van Systemax om onze organisatie in te lijven. Uiteindelijk moet onze aanpak een blauwdruk opleveren voor de andere bedrijven die Systemax heeft in Europa.”

Hij ziet geen tweespalt optreden met system integrators die ook regie voeren. “Zij doen dat op een ander niveau dan wij. System integrators zijn belangrijke klanten voor ons, en blijven dat. We vullen elkaar aan.”

Virtuele werkplek en mobiliteit

Een andere activiteit die in het leven is geroepen, houdt zich bezig met de virtuele werkplek en mobiliteit. “We maken gebruik van twee datacenters. Eentje in Utrecht (bij Eurofiber) en eentje in Amsterdam (bij Equinix). De twee zijn elkaars spiegel. Daar bieden we via de cloud werkplekbeheer aan. Cloud computing is sterk in opkomst, dus we kunnen niet afzijdig blijven. We moeten hierin blijven investeren”, stelt de algemeen directeur van Misco Solutions.

Virtuele werkplekken en mobiliteit zijn voor Misco Solutions uitstekende aanvullingen op de logistieke slagkracht.

Ten slotte vertelt Elsman over de aanstaande verhuizing. “Misco Nederland en alle customer facing activiteiten van Misco Solutions, zoals sales, en marketing gaan naar het gebouw De Gondel in Amstelveen. Dit bekende gebouw zullen we samen met Misco Nederland betrekken waardoor de synergie nog meer zal toenemen en de twee bedrijven samen meer kunnen zijn dan de som der delen. De supportdesk en logistieke diensten blijven in Bodegraven. Medio april stellen we de markt op de hoogte van het een en ander.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht

Tags

strategie