Geaccepteerd worden blijkt uitdaging voor jonge managers
11-04-2016 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Geaccepteerd worden blijkt uitdaging voor jonge managers

Jongere managers hebben vaker problemen op de werkvloer dan oudere managers. Jongere managers komen regelmatig voor uitdagingen te staan om door hun werknemer als leiders geaccepteerd te worden.

Dit blijkt uit een studie van onderzoekers Claudia Buengeler en Astrid Homan van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Sven Voelpel van Jacobs University Bremen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Organizational Behavior en gebaseerd op zowel experimenteel onderzoek als een veldonderzoek bij 83 teams, bestaande uit 690 medewerkers en 83 leidinggevenden (tussen de 23 en 48 jaar).

Groter risico op afwijzing
Jongere managers blijken een groter risico te lopen om afgewezen te worden op basis van hun vermeende gebrek aan expertise en status, waarbij leeftijd een belangrijke rol speelt. Deze afwijziging blijkt vooral zichtbaar te zijn bij medewerkers die ervoor kiezen ontslag te nemen. Er zijn strategieën die dergelijke weerstand lijken te kunnen voorkomen. Denk hierbij aan het leggen van minder nadruk op de managerspositie en het vragen van medewerkers om advies.

“Op het eerste gezicht zou je kunnen aannemen dat jongere managers, door hun al lagere status, hun medewerkers zouden moeten betrekken bij het maken van beslissingen en hen moeten vragen om advies”, zegt Buengeler, universitair docent aan de Amsterdam Business School van de UvA. “Het tegenovergestelde is waar: participatief leiderschap vermindert de mogelijkheid van de jongere manager om zijn of haar team te beïnvloeden zoals een leider zou moeten doen om een bepaalde status te bereiken. Wanneer iemand voor een jongere manager gaat werken, kan het zijn dat deze medewerker participatief leiderschap ziet als een ‘onrechtmatig’ verzoek voor kennis en ideeën. Het onderzoek toont aan dat wanneer managers met een lage status participatief leiderschap toepassen, hun status nog verder daalt.”

Voorwaardelijke beloningen
Het gebruik van voorwaardelijke beloningen in de vorm van complimenten en waardering blijkt een effectievere strategie om geaccepteerd te worden. Astrid Homan, universitair hoofddocent bij de Arbeids- en Organisatiepsychologie van de UvA: “Voorwaardelijke beloningen maken gebruik van de bronnen waar managers controle over hebben, onafhankelijk van leeftijd. Omdat medewerkers de neiging hebben om zulke behandeling positief te beantwoorden, helpt het gebruik van voorwaardelijke beloningen jongere managers hun medewerkers te beïnvloeden, zonder daarbij een op leeftijd gebaseerde status nodig te hebben.”

Het is belangrijk begrip te krijgen van welk leiderschapsgedrag wel en niet werkt bij jongere managers. De onderzoekers concluderen dat het gedrag van managers de verloop binnen de organisatie beïnvloedt, en dus of de juiste mensen binnen een organisatie kunnen worden gehouden. Buengeler: “De leeftijd van personeel gaat omhoog, maar managers krijgen hun positie vaak al vroeg in hun carrière. De kennis van welk leiderschapsgedrag jongere managers kunnen gebruiken om hun teams effectief te beïnvloeden is dus essentieel. Organisaties zouden moeten onderkennen welke potentiële nadelen jongere managers ondervinden als gevolg van hun lagere status en ze daarop voorbereiden.”

Terug naar nieuws overzicht