Visie: Business Intelligence voor elke organisatie
05-04-2016
Deel dit artikel:

Visie: Business Intelligence voor elke organisatie

Met het huidige en diverse aanbod vanuit de markt is Business Intelligence (BI) toegankelijk gemaakt voor iedereen. Of u nu op zoek bent naar een organisatiebreed managementinformatiesysteem voor uw dagelijkse rapportages, of u wilt de eindgebruiker zelf de kans geven om eigen data te analyseren met prachtige Visual Analytics. De combinatie van beide werelden maakt het voor iedereen mogelijk om met BI aan de slag te gaan.

De wereld van BI verandert. In de afgelopen jaren is de kloof tussen Business en IT kleiner geworden. De Business wil niet meer afhankelijk zijn van de IT-afdeling en dat is logisch. Tegenwoordig is snel anticiperen op de markt steeds belangrijker. We hebben geen tijd meer om weken of maanden te wachten op rapportages, die vervolgens enkel gegevensgericht zijn. Organisaties willen nog slimmer worden. Met behulp van Analytics-oplossingen kunnen organisaties een stap verder gaan in hun data-analyse zoals het voorspellen van klantgedrag, risico’s, voorraden, fraudedetectie en andere relevante factoren.

De toekomst van BI is Self-Service en Data Discovery. Daarmee wordt de eindgebruiker in staat gesteld om zelf snel en gemakkelijk diepgravende analyses uit te voeren. Het stimuleert het creatieve gedeelte van de hersenen en maakt data-analyse opeens heel leuk. Met Self-Service BI en Data Discovery is iedereen een kunstenaar van zijn/haar eigen canvas.

Ook Gartner heeft dit jaar de focus gelegd op Self-Service BI en Data Discovery. Het Magic Quadrant voor BI & Analytics is duidelijk. Traditionele leveranciers zoals Oracle, IBM  en SAP  hebben de weg vrijgemaakt voor Tableau , Qlik  en Power BI van Microsoft en bevinden zich als enigen in het Leader Quadrant. Hierdoor is het speelveld drastisch veranderd en moeten organisaties nieuwe overwegingen maken ten aanzien van hun BI-omgeving.

Einde tijdperk IT Managed BI?

Bijna elke organisatie maakt gebruik van managementinformatiesystemen. Er zijn organisaties die gebruik maken van Excel, maar er wordt steeds meer gekeken naar BI-oplossingen, aangezien de noodzaak om de voortgang van de bedrijfsvoering te meten blijft bestaan.

IT Managed BI, oftewel traditionele BI, wordt gestuurd vanuit IT. Het betreft complexe en technische oplossingen die de nodige kennis vereisen. De IT-afdeling is daarom ook verantwoordelijk voor het verzorgen van alle rapportages. De eindgebruiker is in deze situatie afhankelijk van IT en minder flexibel. Het kan bovendien ook erg lang duren voordat IT de eindgebruiker van de benodigde informatie heeft voorzien. En aanpassingen vereisen vaak maanden werk. Doordat de informatiebehoefte verandert, wenst men ook andere rapportages.

IT Managed BI heeft niet alleen beperkingen. Het is ook goed schaalbaar aangezien alle informatieverzoeken via de IT-afdeling lopen. Daarnaast is de datakwaliteit gewaarborgd en risico op information silo beperkt.

Elke organisatie, ongeacht de grootte of de branche waarin deze actief is, heeft behoefte aan functionele, operationele en financiële rapportages en dashboards. En in sommige gevallen voldoet IT Managed BI.

De kracht van Self-Service BI

Het wordt voor organisaties steeds moeilijker om concurrentievoordeel te behalen en tegelijkertijd blijft het productaanbod groeien. Derhalve zijn organisaties genoodzaakt om steeds beter naar de markt te luisteren en hun bedrijfsvoering continu efficiënter en effectiever in te richten.

Door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data, zowel extern als intern, kunnen organisaties tot waardevolle inzichten komen, trends herkennen, nieuwe patronen ontdekken en deze nieuwe inzichten snel omzetten in concrete acties. Dit vergt een compleet andere aanpak dan IT Managed BI. De Self-Service BI en Data Discovery tools bieden organisaties de mogelijkheid om zelf, zonder tussenkomst van IT, snel en eenvoudig rapportages te maken.

Self-Service BI en Data Discovery tools zijn krachtige Visual Analytics-oplossingen die de eindgebruiker in staat stellen om eigen data te exploreren, analyseren en visualiseren. De eindgebruiker kent zijn/haar data het best en kan door middel van deze oplossingen de maximale waarde uit data halen.

Hoewel Self-Service BI en Data Discovery tools erg flexibel, gebruikersvriendelijk, intuïtief en interactief zijn, kan het ook tot chaos leiden. Als verschillende eindgebruikers binnen een organisatie aan de slag gaan met data en analyses, kunnen er ook verschillende danwel verkeerde conclusies en beslissingen uit voortkomen. Samenwerken met IT voor Data Governance en Data Management blijft een cruciaal onderdeel van BI.

Business Intelligence, Business Analytics, Advanced Analytics…

Er zijn naast BI ook steeds meer nieuwe termen en oplossingen zoals Business Analytics en Advanced Analytics. Hoewel ze als aparte oplossingen worden genoemd, vallen ze in feite allemaal onder BI. Business Intelligence staat voor betekenisvolle informatie over uw Business: bedrijfsvoering, markt, klant. Of u nu naar het verleden, heden of toekomst kijkt, het is en blijft informatiewerving en kennisoverdracht. Derhalve kunt u BI als een paraplu zien, opgebouwd uit verschillende functionaliteiten afhankelijk van uw wensen en behoeftes.

De markt heeft dit onderscheid gemaakt vanwege de verschillen in functionaliteit en de BI-doelstelling van organisaties. Wij zetten de belangrijkste verschillen voor u op een rij:

  • Business Intelligence is beschrijvend; verzamelt en analyseert de data van vandaag met als doel het verbeteren van de bedrijfsvoering.
  • Business Analytics kijkt vooruit, verzamelt en analyseert historische data om Businesstrends te voorspellen met als doel innovatiever te worden.
  • Advanced Analytics is eigenlijk het verlengde van Business Analytics en bevat technische analytische functionaliteiten zoals Data Mining, Statistical Analysis, Predictive Analytics, Text Analytics en Simulation Models met als doel zowel trends als de ultieme actie/oplossing/beslissing te voorspellen.

Conclusie

Nemen Self-Service BI en Data Discovery tools het over? De meningen zijn hierover verdeeld. Toch kunnen IT Managed BI en Self-Service BI gemakkelijk naast elkaar gezet worden, het één sluit het andere niet uit. Vergelijken is ook niet mogelijk, aangezien het twee verschillende oplossingen betreft. De combinatie zorgt ervoor dat elke type organisatie datagedreven beslissingen kan nemen.

De markt voor BI & Analytics is zich volop aan het ontwikkelen, ongeacht de verschillende oplossingen om tot inzicht te komen. Eén ding blijft zeker, ook uw organisatie heeft significante informatie nodig om uw positie in de markt te behouden en te versterken.

Elnaz Yahyai is Consultant BI & Analytics bij COMPAREX

Terug naar nieuws overzicht