26-03-2016 | door: Witold Kepinski

Nederlandse bedrijfsleven nog geen 'Game Changer'

Uit het nieuwe rapport van Capgemini ‘Going Big: Why Organizations Need to Focus on Operations Analytics’ blijkt dat bedrijven, in hun zoektocht naar competitieve voordelen, niet langer alleen kijken naar het verbeteren van diensten, producten en klantervaringen maar ook steeds meer focussen op operationele processen. Het rapport kijkt vooral naar de inzet van analytics die de business performance omhoog stuwen; 70 procent van de bedrijven blijkt nu meer nadruk te leggen op operationele analytics-initiatieven dan op front-end initiatieven. In het onderzoek zijn bedrijven onderzocht in Amerika, China, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland en Scandinavië.

Opvallend is dat Nederland zeer goed scoort in het daadwerkelijk voordeel behalen met operationele analytics. Nederlandse organisaties slagen er relatief goed in om operationele analytics-initiatieven onderdeel te maken van de besluitvormingsprocessen. Echter, ons land blijft achter bij de integratie van operationele analytics in de bedrijfsprocessen. Nederland bevindt zich daarmee als enige van de onderzochte landen in het kwadrant ‘Optimizers’. Amerika is het enige land waar bedrijven op beide aspecten hoog weten te scoren. Amerika bevindt zich daarmee in het kwadrant van de ‘Game Changers’.

Liesbeth Bout, Head of Insights & Data bij Capgemini Consulting in Nederland zegt: “Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland als enige land in het ‘optimizer’ kwadrant valt. Om verder te komen, moeten optimizers vooral focussen op het neerzetten van sterke governance mechanismen en zorgen voor een gedragen ‘sponsorschap’ vanuit het senior management om analytics structureel op de agenda te zetten. Daarnaast zouden deze organisaties centrale teams moeten inzetten om de best practices bloot te leggen en te zorgen dat data uit verschillende locaties worden verspreid en ingezet. Tot slot is het belangrijk synergie te brengen tussen verschillende initiatieven. Nederlandse bedrijven zouden hiermee wereldwijd veel concurrentievoordeel kunnen behalen.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Terug naar nieuws overzicht