Ingrid van Engelshoven: “Maatschappelijke problemen aanpakken met technologie”
28-03-2016 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Ingrid van Engelshoven: “Maatschappelijke problemen aanpakken met technologie”

Het afgelopen jaar heeft wethouder Ingrid van Engelshoven zich intensief met het thema mobility bezig gehouden. Sinds de vorige editie van het Mobile World Congress is er veel gebeurd. Het belangrijkste resultaat is de afspraak met de GSMA om Mobile 360 in Den Haag te organiseren. Executive-People sprak met haar over de ambities van Den Haag op het gebied van mobility en security.

“Het bezoek aan het MWC Barcelona vorig jaar was een verkenning. We hebben daar goed gekeken wat er elders in de wereld gebeurt op het gebied van smart cities en mobiliteit”, zegt Ingrid van Engelshoven. “We zijn ook naar het Smart City Congress geweest, allemaal zaken die je helpen om het eigen programma scherp te krijgen.”

Inmiddels heeft dat geleid tot een aantal concrete projecten in Den Haag rondom het thema Smart City, op gebieden als gezondheid, openbare ruimte, verkeer en vervoer. Van Engelshoven: “Smart City is geen doel op zich maar een hulpmiddel om maatschappelijke problemen op een slimme manier op te lossen, als het even kan ook kostenefficiënt. Daar zijn stappen in gezet en we gaan steeds meer richting concrete implementatie.”

Inspiratie

De vele contacten met steden als San Francisco, New York en Barcelona zijn een inspiratie voor Den Haag. “Voor mij steeds het uitgangspunt: wat kan ik van anderen leren om slim om te gaan met maatschappelijke vraagstukken? Je moet blijven waken dat je alleen maar technologie-gedreven dingen gaat doen. Je ziet bedrijven dingen heel mooi presenteren, maar moet dan niet gelijk denken ‘dat wil ik ook’ Het gaat erom wat nu ons maatschappelijk vraagstuk is, en hoe kan techniek ons daarbij helpen.”

Bij Den Haag speelt bijvoorbeeld het vraagstuk van responsible data use. “We bewegen steeds meer naar een wereld van het Internet of Things. Dat heeft een hele grote economische potentie. Maar om dat allemaal mogelijk te maken worden enorm veel data uitgewisseld en verzameld. Hoe zorgen we er voor dat dit op een goede en zorgvuldige manier gebeurt? Dan heb je het al snel over cybersecurity. Want verantwoordelijk omgaan met data betekent ook dat je het op een veilige manier doet.”

Cybersecurity

“Nieuwe technologieën brengen oplossingen maar ook risico’s met zich mee. Wanneer je een beveiligingsrobot inzet, moet die niet gehackt kunnen worden. Als we Smart Technology gaan gebruiken om te zorgen dat mensen makkelijker parkeerplaatsen gaan vinden, dan moet dat ook op een veilige manier gebeuren. En hetzelfde geldt voor kritische infrastructuren: de Smart Meter voor je gas en water moeten ook heel veilig zijn.”

Daarom heeft Van Engelshoven vorig jaar met succes bij de organisatie achter het MWC, de GSMA, gepleit voor het naar Den Haag halen van Mobile 360. “Dat is een mooi resultaat. We gaan niet alleen kijken naar de technische oplossing. Security en  design zijn beide van belang. Via regelgeving moeten we risico’s beperken. Niet op een manier waarin we allerlei dingen gaan verbieden en niet mogelijk gaan maken. De ontwikkeling moeten we niet in de weg staan. Maar wel op een manier die de burger en dus het maatschappelijk belang dient..”

Samenwerken

Den Haag is de vestigingsplaats van een samenwerkingsverband op het gebied van security, The Hague Security Delta (HSD), met inmiddels meer dan tweehonderd partners, inclusief de landelijke overheid en de NAVO. “Hoe zorgen we dat het internet open en toegankelijk blijft voor iedereen en tegelijkertijd veilig? Dat is de opgave waar we gezamenlijk voor staan, en dat is ook de kern van de activiteiten van de HSD.  Ik denk dat er geen plek in de wereld is met een stichting waar zoveel partijen in samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. In ieder geval zijn we leidend in Europa. Samenwerking is de kracht van waaruit we ontwikkelen.”

“Ook op het World Mobile Congress, zie je steeds meer dat Smart Technology en Mobile Technology worden ingezet bij onze kritische infrastructuren. Je ziet fantastische toepassingen van wat er allemaal kan. Daar zijn ook risico’s aan verbonden. Wat we in Den Haag doen, ook in samenwerking met de Rijksoverheid en het bedrijfsleven, is een nationale test opzetten om die kritische infrastructuren te testen.”

Enthousiast

“Steeds meer van het betalingsverkeer van banken gaat bijvoorbeeld via mobiel. Het is voor die sector van het grootste belang dat dat veilig is. Hetzelfde geldt voor de energiesector. Bij het TestBed in Den Haag worden toepassingen getest op veiligheid. In Japan hebben we zo’n testcentrum bezocht. Ik merk dat iedereen er daar enthousiast over is, want je hebt dan een neutraal centrum waar bedrijven in een sector gezamenlijk technologie kunnen testen. Je wilt een infrastructuur creëren waar je samen kunt leren.”

Dergelijke ervaringen worden ook met andere steden gedeeld. “We hebben met de G5 afgesproken dat we heel veel kennis delen en uitwisselen zodat we niet op verschillende plaatsen het wiel uitvinden. We kijken ook naar de vraag hoe een partij die een goede oplossing bedenkt in de ene stad, ook kans maakt om dat in andere steden uit te rollen. En maak het interessant voor het bedrijfsleven om met die oplossingen te komen.”

“Wij blijven steeds heel bewust zoeken naar samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven, maar ook tussen hogescholen en universiteiten in de regio. Innovatie ontstaat als je die samenwerking stimuleert. Dat blijven we ook doen. Het is niet voor niets dat in ons Smart City programma de kennisinstellingen partij zijn.”

Programmeren

Die onderwijsinstellingen zijn cruciaal voor het opleiden van mensen met de juiste bagage. “Voor cybersecurity zijn goede IT-specialisten nodig. Dus samen met MBO, HBO en WO willen we een doorlopende lijn onderwijs creëren zodat het bedrijfsleven hier op alle niveaus geschoolde mensen kan vinden. De Haagse Hogeschool is dit jaar gestart met een centrum voor expertise op het gebied van cybersecurity. De Hogeschool heeft een opleiding safety and security.”

“Ook met het MBO zijn we daarmee bezig. We zijn dit jaar gestart met de  CoderDojo, zodat jonge kinderen enthousiast worden gemaakt voor het IT-vak door spelenderwijs te leren programmeren. Het is heel goed dat voor de nieuwe agenda voor het Onderwijs 2032, gezegd is: digi-vaardigheden, waaronder programmeren, moeten echt tot het kerncurriculum van het onderwijs gaan behoren. Het is tenslotte ontzettend leuk en maatschappelijk relevant werk.”

Door: Marco van der Hoeven 

Terug naar nieuws overzicht
Security