Bimodal IT mag niet polariseren

24-03-2016 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Bimodal IT mag niet polariseren

Het Bimodal IT-concept van Gartner wordt door analisten van het bureau beschouwd als hét recept om digitale transformatie in goede banen te leiden. En daar gaan steeds meer CIO’s in mee. Maar de kritiek op het paradigma is ook niet van de lucht. Zo zou het mensen, processen en afdelingen uiteen drijven. Anderen zien het meer als een goedkope manier om nieuwe technologie als cloud, Big Data en het Internet of Things op één hoop te bezemen zodat het makkelijker beheersbaar zou zijn.

Zoals zo vaak bij nieuwe modewoorden in de IT, zoals ‘digitale transformatie’ en eerder ook Big Data en cloud, bestaat nogal wat verwarring over wat Bimodal IT precies is. Het is in ieder geval niet een bipolaire IT-organisatie waarin IT als twee afzonderlijke en onevenwichtige entiteiten opereert. Het is geen schisma binnen de IT-afdeling waarbij het ene onderdeel (Mode 1) bestaat uit legacy systemen en applicaties die langzaam uitgefaseerd dienen te worden en het andere onderdeel (Mode 2) draait om de hippe innovaties die niet in standaard processen gevat kunnen worden. De CIO zou de uitverkorene zijn die met een scalpel deze ingreep dient te voltooien - en die daarmee in een adem door een kloof schept waar de organisatie onmogelijk gezonder van kan worden. Dat is een te smal en gesimplificeerd beeld van een veel breder concept.

Bimodal IT biedt geen panklare oplossing voor een organisatie die, vastgekoekt in verouderde processen, vreest te worden overspoeld door concurrenten die de digitalisering wel begrepen hebben. Het is wel, net als bijvoorbeeld het ITIL raamwerk dat is, een handvat voor een moderne benadering van IT die geschikt is om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Niet oud versus nieuw, maar oud én nieuw binnen één concept
In feite bouwt Bimodal IT verder waar ITIL stopt. Dit beproefde raamwerk is in feite Mode 1, maar schiet tekort omdat de realiteit is dat ontwikkelingen nu zo snel gaan, dat IT management volgens lange-termijnplannen en gestandaardiseerde processen niet meer voldoet. Mode 2 voegt daar korte trajecten en iteratieve processen aan toe om ruimte te scheppen voor nieuwe technologie op gebieden als Internet of Things en Big Data, die bijvoorbeeld persoonlijke dienstverlening mogelijk maken. In tegenstelling tot hoe wel eens over Mode 2 wordt gesproken, is ook hierin geen ruimte voor gerommel. Ook initiatieven op dit terrein horen onder een lange termijnstrategie te vallen. Ook deze modus moet aansluiten op het bedrijfsproces. Met andere woorden: een gedegen IT-basis is noodzakelijk.

De lange termijn IT-strategie die zowel de niet te vermijden Mode 1 als de toekomstgerichte Mode 2 omvat, gaat er in ieder geval vanuit dat digitale transformatie geen optie maar een noodzaak is. Het is geen vraagstuk waar je rustig over nadenkt om vervolgens te besluiten dat verandering niet nodig is. Als er binnen jouw organisatie niet wordt nagedacht over de manier waarop je organisatie met hulp van digitale technologie zijn waarde, omzet en efficiency vergroot, dan doen concurrenten het wel en word je vanzelf irrelevant. Zoveel is intussen in bijna iedere branche al duidelijk geworden. Daarom begint een bimodaal traject met krachtig digitaal leiderschap, dat de lijnen uitzet en bepaalt hoe de organisatie future-proof gaat opereren.

Cloud is een (verraderlijk) middel, geen doelstelling

Een valkuil hierin is dat organisaties denken dat ze wel zonder Bimodal IT kunnen omdat ze kort of iets langer geleden al de overstap naar de cloud hebben gemaakt. Cloud is een stap in de goede richting om flexibeler te kunnen inspelen op veranderingen, maar niet het volledige antwoord omdat het kan leiden tot fragmentatie, waarmee je het overzicht over resources verliest.

Dat betekent dat je de implicaties van je cloud-strategie goed moet doorzien, zodat je bewuste keuzes maakt voor een platform en de plaats die het krijgt in je IT-organisatie. Alleen daarmee blijf je volledig in controle en weet je waar je moet zijn om fouten en storingen te herstellen. Tevens behoud je controle over waar gegevens staan, zodat compliancy behouden blijft. Een Bimodal platform definieert oude en nieuwe services en verbindt deze met elkaar. Uiteindelijk gaat er erom dat je capaciteiten binnen je IT-organisatie creëert om nieuwe zaken te doen en oude activiteiten waar nodig te herzien.

Kern met flexibele modules

De kern van een digitale onderneming is het platform, waarbinnen oplossingen en services zijn geïntegreerd die tegelijkertijd ook onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. Hierbinnen kunnen eenvoudig technologieën worden toegevoegd die nieuw zijn en voor verandering zorgen. Op die manier wordt het platform in een synergetisch geheel waarin Mode 1 en Mode 2 in harmonie naast elkaar functioneren.

Zo’n platform kan niet uit losse onderdelen bestaan die niet met elkaar samenwerken. Alleen een virtueel platform dat zowel het eigen netwerk als de publieke cloud beslaat en schaalbaar is opgezet, kan de migratie naar en integratie met Bimodal IT faciliteren. Daarbij moet het ruimte bieden om te experimenteren met Mode 2 diensten, zodat deze op een veilige manier ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsapplicaties te ontwikkelen en hosten. Het wereldwijde netwerk van Interoute werkt op deze manier en tevens samen met vrijwel iedere cloud leverancier. Dit netwerk beschermt tegelijkertijd de kroonjuwelen van een bedrijf door ze in private zones te houden die niet met het internet communiceren.

Opereer als een behendig geheel

Ieder bedrijf bereikt vroeg of laat het digitale omslagpunt. Het is aan IT ervoor te zorgen dat de transformatie slim en pragmatisch wordt doorgevoerd, en te voorkomen dat de IT-afdeling als twee eilanden uit elkaar drijft omdat Bimodal IT wordt vormgegeven als een samenraapsel van platforms. Slim en pragmatisch betekent ook beginnen met de kleine veranderingen toepassen die veel effect hebben en pas op termijn de zaken oppakken die relatief veel effort vereisen.

Kernwoord voor Bimodal IT is integratie. Alle onderdelen van IT moeten samenwerken om binnen één platform te kunnen draaien. Zorg ervoor dat jouw platform de vrijheid biedt om na een game changer als Docker ook profijt te kunnen hebben van de revolutie in technologie. Wat nu het neusje van de zalm is, hoeft dat volgend jaar of over twee jaar niet meer te zijn. Ben jij al in staat de flexibiliteit te bieden waar de toekomst om vraagt?

Martijn ten Kate is Country Manager Nederland bij Interoute

 

Door: Martijn ten Kate 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud