Vier trends en ontwikkelingen die dit jaar hoog op de boardroom-agenda staan

14-03-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Vier trends en ontwikkelingen die dit jaar hoog op de boardroom-agenda staan

Wat zijn de belangrijke trends en ontwikkelingen die dit jaar hoog op de boardroom-agenda staan? Diligent Corporation, ontwikkelaar en leverancier van het board portal Diligent Boards, zet de belangrijkste vier trends en ontwikkeling op een rijtje.

1. Corporate Governance terug op agenda
Het afgelopen jaar kwamen diverse voorbeelden van wanbestuur aan het licht. Het gesprek over de Corporate Governance Code gaat in 2016 in veel boardrooms weer aanwakkeren. Begin 2016 publiceerde de Commissie Corporate Governance Code een nieuw consultatiedocument om het publieke debat rondom de herziening van de Code weer aan te zwengelen. Tot en met 6 april kan iedereen die zich daartoe geroepen voelt reageren op de Code. Onder andere de rol van de non-executive director zal hierbij scherp onder de loep genomen worden. De Nederlandse Corporate Governance Code is in 2003 vastgesteld en in december 2008 voor het laatst herzien.

2. Security wordt strategisch topic
Het bestuur van organisaties moet in 2016 strategischer omgaan met security en informatiebeveiliging. De Meldplicht Datalekken die op 1 januari 2016 in werking is getreden, dwingt bestuursleden om een bedrijfsbrede strategie met betrekking tot security op te stellen, waarbij zowel technische als organisatorische maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen die onder andere cultuur, bewustzijn, leiderschap, Governance, maar ook een goed detectie- en responsbeleid omvatten. In 2016 komt er dan ook meer aandacht voor de cybersecurity kwaliteitsnorm PAS 555.

3. Roep om diversiteit
Dit jaar staat ook in het teken van meer diversiteit in de boardroom. Disruptie, internationalisering en IT zijn ontwikkelingen die de vraag naar diversiteit verder aanwakkeren. Het ‘old boys network’ gaat steeds vaker plaats gaan maken voor gedegen keuzes op basis van achtergrond, capaciteiten, kennis en ervaring. Er wordt gestreefd naar een betere man-vrouwverhouding, een andere leeftijdsverdeling en een samenstelling van bestuurders met diverse achtergronden, zoals een juridische, HR, IT of marketingachtergrond.

4. Efficiënte beslissings- en samenwerkingsstrategie
Globalisering, internationalisering en de zogenoemde ‘immediacy’ zorgen ervoor dat er een nieuwe manier van samenwerken tussen bestuursleden nodig is. Kennis en snelle beslissingen zijn de sleutel tot innovatie. Het is daarom belangrijker dan ooit om overal toegang te hebben tot kritische documenten. Ook om crises te bedwingen is een veilige en locatieonafhankelijke samenwerking nodig.

Terug naar nieuws overzicht
Security