Intel Security grootste securityleverancier in Nederlandse zakelijke markt
08-03-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Intel Security grootste securityleverancier in Nederlandse zakelijke markt

De oplossingen van Intel Security, eigenaar van de McAfee-productlijn, worden ingeschakeld door 36 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Daarmee is het met enige voorsprong de meest voorkomende partij binnen dit segment. Antivirussoftware van Symantec wordt gebruikt bij circa 24 procent van de bedrijfslocaties. Trend Micro en Sophos hebben elk een marktaandeel dat iets boven de 10 procent ligt.

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile, op basis van ruim 5.300 interviews over het gebruik van securitysoftware, afgenomen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen. De verhoudingen in de top vier zijn in de afgelopen vijf jaar niet veel veranderd. In vergelijking tot de situatie zoals Computer Profile die zag in 2011, zijn de grootste vier partijen niet meer dan een paar procent gegroeid of gedaald. ESET en Sophos hebben de laatste jaren wat terrein gewonnen, de aanwezigheid van Norman is in deze periode langzaam afgenomen.Installed base antivirus
Als er naast het marktaandeel in het aantal bedrijfsvestigingen ook wordt gekeken naar het totaal aantal werkplekken dat wordt beschermd door de antivirussoftware, is er sprake van de totale installed base. Er zijn bij de zeven meest voorkomende leveranciers grote verschillen te zien in de installed base per marktsegment. Intel Security komt voor bij 35,9 procent van de locaties (penetratie), maar neemt 35,3 procent van het totale aantal werkplekken voor haar rekening (installed base). Het installed base aandeel van Intel Security is veruit het hoogst bij bedrijfsvestigingen van multinationals. In dat segment wordt ruim 50 procent van de werkplekken beveiligd met software van Intel Security. Binnen het publieke domein is het aandeel van Intel Security met een kleine 26 procent het laagst. Ook Symantec kent haar hoogste aandeel bij locaties van multinationals.Sophos komt voor bij net iets meer bedrijfsvestigingen dan Trend Micro. Doordat Sophos een relatief sterke positie kent bij locaties in het publieke domein, is het aandeel in het totaal aantal werkplekken van Sophos iets groter. Het publieke domein bevat immers relatief veel grote locaties. Sophos komt in Nederland nagenoeg niet terug bij locaties van medium sized businesses (50-250 medewerkers). Trend Micro is het meest populair bij locaties in het segment national enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) en bij medium sized businesses.

Security-oplossingen
Software-oplossingen voor security, anders dan de hierboven beschreven antiviruspakketten, worden voor het grootste deel geleverd door Microsoft. Ongeveer 45 procent van de geïnventariseerde security-oplossingen is een Microsoft-toepassing.De overige leveranciers worden elk bij minder dan 10 procent van de onderzochte bedrijfslocaties gebruikt. Het percentage locaties met security-software van Microsoft is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. In 2013 gebruikte 43 procent een Microsoft-toepassing, in 2014 is dit gestegen naar 46 procent. De aanwezigheid van de andere leveranciers is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Binnen de sector IT en Telecom kent Microsoft een relatief lage penetratie: 33 procent. Daar is het aandeel van Symantec in de security-oplossingen bovengemiddeld hoog, namelijk 23 procent. In het handelssegment kent Intel Security, met 20 procent, een relatief hoge penetratiegraad. Zowel Symantec als Check Point zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd op locaties in het segment ICT & Utilities en Manufacturing.

Backup-software
In de markt voor backup-software is Symantec de meest voorkomende oplossing. Bijna een kwart van de locaties maakt gebruik van deze backup-software. Het aandeel van Veeam is de laatste jaren flink aan het toenemen. Tot 2012 werden de oplossingen van Veeam nog op minder dan 1 procent aangetroffen. In 2013 bedroeg dat een kleine 4 procent, vorig jaar circa 11 procent en nu is het 19 procent.Terug naar nieuws overzicht
Security