Universiteiten zetten big data in om stedelijke vraagstukken op te lossen

11-02-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Universiteiten zetten big data in om stedelijke vraagstukken op te lossen

Het nieuwe interuniversitaire ‘Centre for BOLD Cities’ van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat big data inzetten om stedelijke vraagstukken op te lossen. Het gaat hierbij onder andere om vestigingskansen voor ondernemers.

‘BOLD’ in ‘Centre for BOLD Cities’ staat voor ‘Big, Open and Linked Data’. De regio Den Haag en Rotterdam vorm voor het project zowel een ‘living lab’ als het samenwerkingsgebied. Het centrum richt zich op vraagstukken rond drie hoofdthema’s: ‘Urban Environment’, ‘Urban Health’ en ‘Urban Experience’.

Virtuele netwerkorganisatie
Het centrum moet een virtuele netwerkorganisatie worden met fysieke aanspreekpunten in de drie universiteiten. Via het Centre for BOLD Cities moet onderwijs worden gegeven en onderzoek uit worden gevoerd. Ook moet het centrum een partner gaan vormen voor zowel overheden, het bedrijfsleven als burgers.

Liesbet van Zoonen, hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam legt uit wat het belang van het centrum is: “Er zijn twee ontwikkelingen. Eén: steden worden steeds belangrijker en daarmee ook de vraagstukken die samenhangen met verstedelijking. En twee: er is sprake van een ware urban big data explosion. Steden gaan in hun beleid en bestuur steeds meer data gebruiken die in de stad worden gegenereerd. Tegelijk maken ze die ook steeds vaker openbaar voor bewoners. De analyse van al die data is zeer complex en universiteiten hebben hier een belangrijke maatschappelijke taak.”

Bold predictions
“Bold cities vragen om bold predictions’, zegt Jaap van den Herik, hoogleraar recht en informatica en voorzitter van het Board of Directors van het Leidse centrum. “En die zijn het resultaat van succesvol onderzoek in de data science. Big data, deep learning en high performance computing bepalen de weg naar onze toekomst in bold cities!”

Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management (TU Delft): “De nieuwe mogelijkheden van “big data” leiden tot heel veel veranderingen voor de fysieke en de sociale omgeving van steden. Daar leggen wij de focus op. Ik kijk als bestuurskundige bijvoorbeeld vooral naar besluitvormingsprocessen. En we kijken wat de effecten zijn van het gebruik van big data, naar politieke keuzes en naar ethische dilemma’s.”

Do-tank
“BOLD Cities is ook een “do-tank” waar wetenschappers, burgers, bedrijven en overheden samenwerken aan data gedreven oplossingen voor stedelijke vraagstukken. En hoe we ethische principes van datagebruik borgen, zodat we positieve sociale impact creëren in de stad. Van Big data naar Big Impact maar dan zonder Big Brother”, aldus Gideon Shimshon, directeur van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden.

Terug naar nieuws overzicht