'Innovatie centraal in onze strategie en marktbenadering'

06-02-2016 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

'Innovatie centraal in onze strategie en marktbenadering'

De digitale transformatie raakt vrijwel iedere organisatie. Externe veranderingen komen steeds sneller en de impact kan desastreus zijn wanneer organisaties hier niet snel genoeg op inspelen.

Waarin verschillen organisaties die wel in staat blijken zich snel aan te passen ten opzichte van de achterblijvers?

“Core vs Chore”: het kiezen van de juiste mix

"Innovatie is dé uitdaging van dit moment", zegt CEO Mark de Groot van BPSolutions. Alleen bestuurders die succesvol innoveren, zijn in staat om in te spelen op de digitale transformatie. Als ICT dienstverlener ondergaan wij deze transformatie als geen ander. Daardoor kunnen wij onze klanten vanuit onze eigen ervaring uitstekend adviseren”. “Eén van de belangrijkste verstoringen”, vervolgt De Groot, “is dat vertrouwde business modellen snel aan waarde inboeten. De aardverschuivingen in onder meer de detailhandel, de zorgsector en het bankwezen zijn exemplarisch”.

De strategie van BPSolutions is geënt op de pijlers Managed Services, waaronder Private- & Hybrid Cloud, en Consulting. Kort samengevat komt deze strategie op het volgende neer: “wij laten organisaties hun onderscheidend vermogen behouden en nemen de zorg voor niet-strategische werkzaamheden uit handen, zodat er ruimte voor innovatie ontstaat”, vult Commercieel Directeur Martijn van Veen aan.

Gesimplificeerde markbenadering

De druk op organisaties en medewerkers in tijden van transformatie wordt steeds groter door toenemende complexiteit. De kunst is om dit te doorbreken door hen te ondersteunen het geheel in kleinere en beter beheersbare delen op te splitsen.

"Op basis van deze strategie ontwikkelden we ons ‘business innovation framework’”, voegt Van Veentoe. "De essentie daarvan is dat wij onze klanten ontzorgen met routinematige ICT-activiteiten en hen tegelijkertijd adviseren hoe zij de innovatie-activiteiten optimaal kunnen organiseren vormgeven. "Het afnemen van Monitoring- en Managed Services, al dan niet uit de cloud, is een essentiële eerste stap voor de meeste organisaties om de weg naar innovatie vrij te maken. Wij begonnen in 2013 met een belangrijk investeringsprogramma op dit gebied en zien de vraag naar deze vorm van dienstverlening nu explosief groeien.

Daarnaast bieden onze consultants ondersteuning aan organisaties om de voor vele nog onzekere weg naar de cloud te begaan. Iedereen heeft het wel over cloud, maar voor velen is dit nog een vrij abstract begrip. Het begint vaak met een stip op de horizon door bestuurders van organisaties, bijvoorbeeld: 'in 2018 zijn wij naar de cloud'. Vervolgens is het aan de CIO met zijn team om dat in te vullen. Onze consultants helpen organisaties met het invullen van de transformatie naar de cloud. Op deze manier dragen wij bij aan succesvolle innovatie door deze organisaties dankzij de tijd die hierdoor vrijkomen."

Stip op de horizon en de roadmap naar de cloud

De Groot: “Bij veel klanten, zowel binnen het MKB als bij grotere organisaties, zien wij de behoefte aan een stappenplan om binnen een aantal jaren de overstap naar de cloud te maken. Hiervoor is een helder inzicht welke activiteiten zij naar de cloud kunnen migreren en welke activiteiten zij onder eigen regie willen houden essentieel. Dit is tevens cruciaal voor een succesvolle transformatie en blijkt voor elke organisatie weer anders. We zien daarnaast ook een verschuiving. Medio 2014 groeide de public cloud sneller dan private cloud. Anno 2016 is deze trend precies andersom. Dat komt deels door vraagstukken rond data privacy, nieuwe wetgeving en doordat de ontvlechting van applicaties niet altijd eenvoudig blijkt."

Een van de klanten die gebruik maakt van onze advisering is een internationale verfproducent die haar eerste stappen zet op weg naar de cloud. “Zij hebben één belangrijke ERP applicatie, die in essentie alle activiteiten aanstuurt”, zegt Van Veen. “Voordat je zo’n applicatie kunt ontvlechten ben je twee jaar verder. Een belangrijk vraagstuk is of zij kiezen voor een public of private cloud. Daar hebben zij een partner bij nodig die hen hierin ondersteunt, dat is dan ook de rol die wij voor hen invullen.”. De Groot: “Enerzijds is de vraag wat de technische consequenties zijn, anderzijds wat voor de organisatie betekent. Nagenoeg iedere organisatie heeft nu wel bedacht dat op enig moment (deels) voor de cloud te zullen kiezen. En ook dat ze dat niet helemaal zelf willen doen. Het vertrekpunt en het tempo van transformatie naar de cloud verschilt echter per organisatie.”

Ontwikkelen van nieuwe business modellen

Van veen: “Door hen in dit proces te ontzorgen helpen wij klanten op basis van data en analytics nieuwe business modellen te ontwikkelen, zodat tijd en ruimte ontstaat voor innovatie. Dat is dan ook de rode draad in onze management consultancy activiteiten. We maakten deze transformatie zelf ook door. Zowel om te zorgen dat we agile (wendbaar, red.) zijn als om de continuïteit naar onze klanten te waarborgen. Wij kozen heel bewust voor deze kanteling. Onze strategie is dan ook geënt op het fundament van het Business Innovation Framework.”

Mede dankzij het inzetten van deze strategische koers praten we steeds vaker met beleidsmakers. Dat is niet alleen uiterst motiverend, het stelt ons ook in staat om uit de eerste hand te horen waar de prioriteiten en pijnpunten van organisaties liggen. De Groot: “de functie van de CIO evolueert heel duidelijk. Die krijgt de vraag naar verandering vanuit de bestuurders van de organisatie. Zodoende wordt de rol van CIO steeds meer een organisatieadviseur. Dit gegeven vereist ook van onze medewerkers een andere aanpak. De rol van management consultant op de snijlijnen van strategie, organisatie en ICT tekent zich steeds duidelijker af.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie