Migrato kennisevenement over Dark Data
03-02-2016

Migrato kennisevenement over Dark Data
(07-04-2016)

Migrato organiseert op 7 april a.s., in samenwerking met diverse partners, in de jaarbeurs te Utrecht een kennisevenement met als thema “Enabling Content for Magic”. 
Het evenement richt zich op de groeiende massa aan digitale content die via allerlei kanalen een organisatie binnenkomt en daarin op diverse locaties wordt opgeslagen. Het in deze massa vinden en beheren van de juiste, meest informatieve, belangrijke of klantspecifieke informatie wordt voor iedere organisatie een uitdaging. Tijdens de kennissessies gaan diverse gerenommeerde sprekers in op de mogelijkheid om de digitale datastroom efficiënt en effectief te ontsluiten. Dit met innovatieve hulpmiddelen waarmee in de organisatie “magic” mogelijk wordt.

Volgens onderzoek hebben vrijwel alle document intensieve organisaties te maken met ongeveer 44 procent aan “dark data”. (Dark data is overbodige, onbekende of niet meer relevante informatie). Slechts 11 procent van alle opgeslagen digitale content is echt relevant voor de organisatie. Door de explosieve groei in omvang en vorm wordt het voor medewerkers praktisch onmogelijk om in deze berg van digitale content het stukje informatie te vinden dat op dat moment relevant is. Hierdoor gaan veel arbeidsuren verloren aan zoeken naar, opnieuw maken en herstelwerkzaamheden. Enterprise Search methodieken lijken een oplossing, maar werken alleen goed wanneer de onderliggende data juist is geclassificeerd. Een zoekresultaat met tientallen hits is voor een medewerker al veel te veel. Dat maakt de noodzaak om de binnenkomende en opgeslagen digitale ongestructureerde content goed te classificeren zo belangrijk.

Enabling Content for Magic is het thema en rode draad voor de kennissessies. Hoe kan een organisatie de digitale content zodanig verwerken en bewerken dat het direct binnen het bedrijfsproces gebruikt kan worden? De medewerker in het bedrijfsproces heeft direct de juiste data tot zijn beschikking. De call-center medewerker heeft een volledig klantbeeld, alle correspondentie ongeacht het originele mediakanaal, is in één overzicht beschikbaar. Door het combineren van de nieuw(st)e technologieën en innovatieve business ideeën kan digitale content voor iedere organisatie tot “magic” leiden.

Migrato organiseert dit evenement in de jaarbeurs te Utrecht voor de IT-manager, archivaris, document professional en informatie- of documentlogistiek medewerker. Het evenement is gratis toegankelijk. Maar vol is vol. De keynotes zullen verzorgd worden door de heer Kaashoek, Managing Partner van Strategy Partners en de heer A. Eisinga, Programma Manager Digitaal Werken bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De presentatie van de heer Kaashoek zal nader ingaan op de mogelijkheden die de ongestructureerde digitale documenten kunnen bieden voor de bedrijfsvoering. De presentatie van de heer Eisinga zal ingaan op de onstuimige groei die het COA de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de gevolgen daarvoor voor de informatielogistieke huishouding. Voor de volledige agenda, sprekers en inschrijven wordt verwezen naar de website van Migrato, www.migrato.nl. De kennissessie wordt door een bekende Nederlandse illusionist afgesloten met een echt stukje magic .

Terug naar nieuws overzicht