Europese ministers willen meer investeren in innovatie en onderzoek
30-01-2016 | door: Wouter Hoeffnagel

Europese ministers willen meer investeren in innovatie en onderzoek

Investeren in kennis, onderzoek en innovatie betekent investeren in de Europese toekomst. Dit stellen de ministers van de lidstaten van de Europese Unie (EU). De ministers willen daarom investeren in het innovation principle, Europese innovation deals, een startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten.

“Het is goed om te merken dat alle ministers het belang in zien van investeren in onderzoek en innovatie. Om de impact van onderzoek maximaal te benutten is het belangrijk dat wetenschappelijke kennis gedeeld wordt. Dan kan iedereen, van de wetenschapper tot de leraar en van de arts tot de ondernemer gebruik maken van de resultaten van onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen. Daarom wil ik, in dit half jaar dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie, flinke stappen zetten om de impact van onderzoek en innovatie zo groot mogelijk te laten zijn en open access is daarbij voor mij één van de belangrijke stappen,” aldus staatssecretaris Sander Dekker.

Europa aantrekkelijker maken voor startups
Innovatie kan zorgen voor economische groei, meer banen en antwoorden op maatschappelijk uitdagingen. De EU wil het daarom makkelijker maken te investeren door regelgeving te verbeteren en Europa voor startups aantrekkelijker te maken. Om de impact van onderzoek te vergroten moeten onderzoeksresultaten daarnaast voor iedereen toegankelijker worden.

Betere en slimmere Europese regelgeving moet gaan zorgen voor een gunstig investerings- en vestigingsklimaat in de EU. De Europese onderzoeksministers zijn het erover eens dat regelgeving innovatie nooit in de weg moet zitten. Daarom hebben de ministers gesproken over het ‘Innovation principle’. Volgens dit principe moet bij alle nieuwe Europese regelgeving gekeken worden naar de impact van de nieuwe regels op innovatie. Ook moeten betrokken partijen samen gaan kijken hoe knelpunten in bestaande wet- en regelgeving weggenomen kunnen worden.

Startup visum
Daarnaast willen de ministers een startup visum introduceren. Dit visum moet het voor startups makkelijker maken zich in verschillende EU-lidstaten te vestigen, zonder hierbij nieuwe toelatingsprocedures te hoeven doorlopen. Dit idee is met enthousiasme door de Europese ministers ontvangen.

Ook willen de ministers de impact van onderzoek en innovatie vergroten. Brede verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek is hiervoor een randvoorwaarde. Bill Gates heeft dinsdagavond de Europese ministers toegesproken over het belang van ‘Open Access’. De Bill en Melinda Gates foundation investeert in onderzoek en wetenschap. Hierbij stelt de stichting echter wel als voorwaarde dat de onderzoeksresultaten voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Staatssecretaris Dekker wil dit principe ook laten gelden voor alle resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat is gefinancierd met publieke middelen.

10.000 handtekeningen
De Europese ministers krijgen hierbij steun van de belangrijkste Europese onderzoeksuniversiteiten. Zij overhandigden bijna 10.000 handtekeningen aan de Europese ministers en Eurocommissaris Carlos Moedas voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. De universiteiten roepen hen op vaart te maken met Open Access. Op 4 en 5 april organiseert staatssecretaris Dekker een grote Europese conferentie over Open Access.

Eurocommissaris Carlos Moedas is blij met de agenda van het Nederlandse voorzitterschap: "Het is duidelijk dat we meer moeten investeren in onderzoek, maar we moeten ook belemmerende regelgeving wegnemen die innovatie in de weg staan. Door een beter wettelijk kader moet het voor private investeerders aantrekkelijker worden om te investeren in Europa. Dat zal niet gemakkelijk zijn- wetgevingsprocessen hebben soms jaren nodig om zich aan te passen aan nieuwe technologieën die zich elke maand verder ontwikkelen. Daarom maakt slimme regelgeving deel uit van mijn prioriteit Open Innovatie, en daarom waardeer ik het ook dat het Nederlandse voorzitterschap dit hoog op de lijst geplaatst heeft met eigen prioriteiten voor onderzoek en innovatie."

 

Terug naar nieuws overzicht