Cisco alleenheerser in netwerkapparatuur, HP en Dell leiden storagemarkt

Cisco alleenheerser in netwerkapparatuur, HP en Dell leiden storagemarkt

Cisco alleenheerser in netwerkapparatuur, HP en Dell leiden storagemarkt

31-12-2015 | door: Witold Kepinski

Cisco alleenheerser in netwerkapparatuur, HP en Dell leiden storagemarkt

Cisco is met voorsprong de fabrikant met de grootse aanwezigheid in zakelijk Nederland. Wanneer er gekeken wordt naar switches, routers, hardwarematige firewalls en WiFi-netwerkapparatuur ziet Computer Profile bij 80 procent van de locaties Cisco voorkomen. HP de nummer twee is aanwezig bijna 35% van locaties. De nummers drie tot en met vijf zijn respectievelijk Juniper, Dell en Aerohive. Apparatuur van deze leveranciers wordt gebruikt door respectievelijk 9, 7 en bijna 5 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. Dit blijkt uit een analyse van Computer Profile van 4470 interviews die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijke functionarissen van commerciële en publieke bedrijfsvestigingen.

Omdat één locatie apparatuur van meerdere fabrikanten in gebruik kan hebben, tellen de penetratiecijfers zoals weergegeven niet op tot 100 procent. Hoewel Cisco binnen alle onderscheiden marktsegmenten de meest voorkomende fabrikant is van netwerkcomponenten zijn er toch ook duidelijke verschillen waarneembaar. Bij locaties van multinationals ligt de penetratie netwerkapparatuur van Cisco ruim boven de 90 procent. In dit segment vallen locaties van bedrijven met een Gobal Fortune 500 ranking, een Forbes 2000 ranking, of als er meer dan 2500 werknemers in Nederland actief zijn. In het publieke segment ligt het percentage sites met Cisco op bijna 75 procent. Bij medium sized businesses (locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers in Nederland) is de meeste ruimte voor partijen naast Cisco. In dit segment gebruikt 48 procent van de locaties apparatuur van HP, Dell is in gebruik bij 11,5 procent van de locaties, Juniper bij 11 procent en Aerohive bij bijna 5 procent.

Switches

Kijkend naar de installed base voor switches, het totaal aantal in gebruik zijnde apparaten, dan blijkt ruim de helft een Cisco-label te dragen. Van alle switches wordt 35 procent gevormd door de switches van HP. Op een derde plaats, met een ruime 7 procent van het totale aantal switches, treffen we Avaya. De onderlinge verhoudingen van de top vijf zijn in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken. De branche waar Cisco in 2015 het grootste aandeel heeft, is de transportsector.

Routers

Circa 82 procent van de geïnventariseerde routers is afkomstig van Cisco. Bijna 11 procent van HP. Het aandeel van Cisco op het gebeid van routers is het hoogst bij locaties in het segment IT, Telecom & Utilities met ruim 95 procent van het totaal en de transportsector met 88 procent van het totaal. HP scoort bovengemiddeld bij de overheid en binnen het onderwijs. Binnen deze sectoren heeft 30 procent van het aantal routers een HP-label. De afgelopen jaren lijken HP en Dell hun aandeel iets te vergroten. Het aandeel Cisco in de router installed base is over de laatste jaren relatief stabiel.

Hardware-firewalls

Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten komen we hardwarematige firewalls het minst tegen en is een derde deel afkomstig van Cisco. Hier wordt de nummer twee positie met een aandeel van 14 procent ingenomen door Juniper. Dell sluit de top drie met een aandeel van 10 procent. Cisco kent haar hoogste aandelen in de installed base in de IT en Telecom (45 procent) en binnen de gezondheidszorg (43 procent). Juniper scoort bovengemiddeld goed bij de overheid (24 procent).

WiFi

De laatste categorie die afzonderlijk kan worden bekeken is de markt voor wireless netwerk-apparatuur. Ook hier is Cisco de grootaandeelhouder. Circa 56 procent van de geïnventariseerde WiFi-toepassingen is van Cisco. De publieke sector is waar Cisco op dit gebied het minst scoort met een aandeel van circa 47 procent van het totaal. HP is overall de nummer twee met een ruime 8 procent van de oplossingen. HP kent juist haar sterkste segment in de publieke sector. Bij de overheid betreft 13,5 procent van de WiFi-apparatuur een HP-oplossing en in de zorgsector is het ongeveer gelijk met 13 procent. Aerohive en Aruba Networks lijken de laatste jaren aandeel te winnen. Ongeveer 6 procent van de geïnventariseerde WiFi-toepassingen is van Aerohive terwijl deze leverancier 4 jaar terug nog amper in de database voorkwam. Ook Aruba Networks is in de afgelopen jaren gestegen naar 5,5 procent.

HP en Dell aan kop in storage markt

Circa 32 procent van de storageoplossingen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers is afkomstig van HP. Daarmee is het met afstand de meest voorkomende partij in deze markt. Dell neemt de tweede positie in. Ongeveer één op de tien storageoplossingen komt van Dell. NetApp, EMC en QNAP sluiten de top vijf met respectievelijk 11, 10 en 8 procent van het totaal aantal storagesystemen. Ten opzichte van de verdeling van een jaar geleden hebben Synology en QNAP enkele procentpunten winst geboekt. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 2.600 interviews over de gebruikte storageomgeving, die zijn gehouden met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Voor deze analyse is gekeken naar in gebruik zijnde Direct Attached Storage, Network Attached Storage en Storage Area Networks.

SAN

Als naar de afzonderlijke storagetoepassingen gekeken wordt, laat HP een aandeel van 39,2 procent in het totaal aantal SAN-oplossingen zien. Ten opzichte van een jaar geleden is dit ongeveer gelijk gebleven. Met een aandeel van 20 procent is Dell ook voor SAN-oplossingen de nummer twee. NetApp en EMC sluiten gezamenlijk de top drie, met elk een aandeel van ongeveer 12,5 procent. Voor beide partijen betekent dat een kleine daling ten opzichte van een jaar geleden. IBM en Hitachi zijn de resterende partijen met een significant aandeel.

NAS

Voor Network Attached Storage komen een aantal namen naar voren die niet voorkomen in de markt voor SAN-systemen. QNAP stijgt naar de eerste positie, met 20,6 procent van het totaal aan NAS-systemen. HP staat op nummer 2 met 19,6 procent en Synology, een Taiwanese fabrikant van NAS-systemen, is in gebruik bij bijna 20 procent van de locaties en is hiermee de nummer drie. Dit is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen was dit nog 11,3 procent. 

Tapegebruik

Het percentage dat aangeeft gebruik te maken van opslag op tape loopt de laatste jaren duidelijk terug. Begin 2013 was er bij 41 procent van alle locaties nog een tapeoplossing te vinden. In 2014 bedroeg dat nog 33 procent en op dit moment is dit nog maar 21 procent.

HP neemt bij deze locaties de belangrijkste positie in. 61,4 procent van de genoemde tapeoplossingen betreft een HP-toepassing. Ook Dell en IBM kennen nog een aanzienlijk aandeel in de installed base. Alle andere genoemde tapeoplossingen vormen samen de resterende 10 procent. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de aandelen per leverancier grotendeels gelijk gebleven.

Over Computer Profile Benelux
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van 150.000 beslissers alsmede de ICT-infrastructuur. Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door Lead Nurturing en Demand Generation. Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter

Terug naar nieuws overzicht