Nieuwe index helpt bij matchen startups en corporates
21-12-2015 | door: Witold Kepinski

Nieuwe index helpt bij matchen startups en corporates

KPMG en Owlin gaan de groeikansen voor startups in kaart brengen. Owlin is een Amsterdamse startup die in 2012 is opgericht en gespecialiseerd is in het analyseren van big data. Samen hebben zij de startuptrendsindex ontwikkeld, die een beeld geeft van de strategische koers die de belangrijkste partners van startups varen. “Startups hebben in hun prille bestaan behoefte aan partners die de onderneming helpen om te groeien”, zegt Daniël Horn van KPMG. Horn adviseert startups en corporates over de wijze waarop zij samen kunnen werken. Horn: “In het algemeen blijkt het echter lastig voor startups om de juiste partner te vinden om mee samen te werken. En als het al tot samenwerking komt, slagen de bedrijven er niet in om de samenwerking voldoende diepgang te geven en elkaar op wezenlijke punten te versterken. Onbekendheid met de specifieke aard van partner in kwestie lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.”

Op de juiste manier matchen

“Vooral incubators, durfinvesteerders en grote technologiebedrijven spelen in de eerste fase van het bestaan van startups een belangrijke rol”, weet Horn. Horn: “Om startups en corporates op de juiste manier te kunnen matchen, is het van groot belang om en goed beeld te hebben van de partijen die zich op de markt begeven en de aandachtsgebieden die zij hebben. Met de startuptrendsindex gaan wij startups helpen om richting te geven aan hun keuze. De index monitort de ontwikkelingen die binnen het ‘ecosysteem’ van de startup plaatsvinden en van de specifieke aandachtsgebieden die mogelijke partners hebben. Het systeem maakt hiervoor gebruik van big data algoritmen die nieuwsbronnen wereldwijd analyseren. Op deze manier ontstaat een real-time een beeld van het belangrijkste nieuws en ontwikkelingen binnen het ‘ecosysteem’. Owlin maakt hiervoor gebruik van 1,5 miljoen nieuwsbronnen.”

Relatie met financiers van groot belang

“Het landschap voor startups is relatief zeer complex”, zegt Horn. Horn: “Startups hebben in het ecosysteem te maken met diverse partijen die van belang kunnen zijn voor hun ontwikkeling. Voor dit soort relatief jonge ondernemingen is de keuze voor een partner niet altijd gemakkelijk. Startups hebben te maken met tal van factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun bedrijf. Van belang is bijvoorbeeld de vraag hoe zij aan kapitaal kunnen komen om te kunnen groeien. De relatie met durfinvesteerders is hierbij van groot belang. Zij richten zich met name op investeringen in early-stage startups, die veel groeipotentieel hebben en de investeerder uitzicht biedt op een goed rendement. De index geeft een beeld van de sectoren en technologieën waar durfinvesteerders zich op focussen en welke partij een interessante partner zou kunnen zijn voor startups.”

Incubators spelen belangrijke rol

In de groei naar volwassenheid spelen ook incubators een belangrijke rol. Horn: “Zij bieden allerlei soorten dienstverlening aan waardoor startups in staat zijn om te groeien. Deze dienstverlening varieert van managementtrainingen tot kantoorruimte en IT-ondersteuning. Soms ook zorgen zij voor de noodzakelijke financiering. De index helpt de startup te bepalen welke bedrijven een rol zouden kunnen spelen in de verdere groei van hun onderneming. En grote, op de technologie gerichte bedrijven, de Tech Giants, spelen in de ontwikkeling van startups natuurlijk een belangrijke rol. Zij zijn er in het algemeen op uit om veelbelovende startups over te nemen en zo de opgebouwde kennis, het aanwezige talent en de opgebouwde intellectuele eigendommen te verwerven. En ook ontwikkelingen die zich op het gebied van innovatie voordoen, zijn essentieel voor de ontwikkeling van startups en worden door de index gemeten. Zo is het bijvoorbeeld van belang te weten welke technologieën de meeste investeringen aantrekken.”

Terug naar nieuws overzicht

Tags

startup