Juiste inzet slimme analytics zorgt voor concurrentievoordeel
04-12-2015

Juiste inzet slimme analytics zorgt voor concurrentievoordeel

Bedrijven die in de toekomst verzekerd willen zijn van succes, zullen hun data moeten aanwenden om revolutionaire beslissingen te nemen, vertelt Ronald van Heek, CCO bij Tectrade Nederland. Dat kan echter alleen als de gegevens gecentraliseerd en snel toegankelijk zijn, en daar schort het bij veel bedrijven nog aan. ‘Als je data niet kan omzetten in inzichten, verdampt de waarde al snel’, aldus Van Heek.

Er wordt momenteel elke dag meer data geproduceerd dan er in het verleden was. We praten niet langer meer over gigabytes, maar eerder over petabytes (15 nullen) of zelfs zettabytes (21 nullen). ‘Er ontstaan door de exponentiële groei van het aantal gegevens ongekende kansen’, vertelt Ronald van Heek, CCO bij Tectrade. ‘Alleen al als je kijkt naar interne data, ligt er een zee aan mogelijkheden, laat staan als je daar data die voortkomt uit het internet aan toevoegt.’

Kostbaar goed

De blijvende groei geeft bedrijven de kans om nieuwe marktinzichten te verkrijgen en revolutionaire beslissingen te nemen, vertelt Van Heek. Data moet dan wel behandeld worden als een kostbaar goed, want zonder goede strategie verdampt de waarde van data razendsnel. ‘Als de data verspreid staat over systemen en silo’s, waarbij je soms vier dagen moet wachten voordat een geschikte rapportages gerealiseerd kan worden, kun je geen toegevoegde waarde creëren.’

Elk bedrijf genereert data en daarom kan elk bedrijf volgens Van Heek aan de slag met het analyseren van die informatie. ‘Van grote datawarehouses met terabytes aan informatie tot databases met honderd gigabyte; elk bedrijf vraagt zich af wat hij nog meer kan met klantgegevens. Hoe de projectplanning gestroomlijnd kan worden of hoe financieel slimmer en sneller gehandeld kan worden.’

Stel slimme vragen

Het draait wat Van Heek betreft om het stellen van slimme vragen, waarmee je de waarde uit de data kunt halen. ‘Stel, je bent een human resource manager. Dan kun je patronen ontdekken in ziekteverzuim. Als je merkt dat het ziekteverzuim op een bepaalde leeftijd toeneemt en dat een groot gedeelte van je personeel die leeftijd volgend jaar bereikt, dan kun je daar actie op ondernemen, zodat je productie en omzet constant blijft’, aldus Van Heek.

‘Of als je als retailer kunt bepalen welke producten rond een bepaalde periode meer verkopen, kun je slimmer inkopen. Maar je wilt niet vier dagen wachten op die rapportages’, vertelt Van Heek. ‘Voor IT is zo’n periode heel normaal, maar als business wil je gelijk aan de slag met de inzichten. Wil je waarde kunnen ontsluiten, dan moet je data structureren, eenvoudig kunnen benaderen en centraliseren om het te kunnen analyseren.’

Losse systemen met data

Het grootste obstakel om aan de slag te kunnen met data, is de verspreiding van informatie over allerlei losse systemen. ‘Je kunt dan niet voldoende performance bieden om realtime inzicht te verkrijgen’, aldus Van Heek. Vandaar dat softwareleveranciers een softwarelaag bouwden op databases, zodat data enerzijds automatisch op de juiste plek wordt opgeslagen en anderzijds snel te benaderen zijn via flash-technologie of in-memory.

De beste performance krijg je als je een hybride IT-omgeving optuigt. Data die je elke dag gebruikt sla je op op een eenvoudig toegankelijke plek. Archiefdata zet je op een tragere, maar goedkopere opslag. Dat kan zowel intern als extern, in een private of public cloud. ‘Daarom beginnen onze trajecten bij klanten altijd met het opstellen van doelen en ambities. Als je dat helder voor ogen hebt, kun je bepalen welke data je nodig hebt om die doelstellingen te behalen en welke gegevens je waar kunt wegzetten’, aldus Van Heek.

Welke data heb je nodig?

De volgende stap, na het vaststellen van de doelen en ambities, is bepalen welke inzichten je nodig hebt om de doelstellingen te behalen en wordt bekeken welke data daarvoor nodig zijn. Welke data zijn daarvan al beschikbaar? Welke gegevens moeten nog verzameld worden? Welke zijn wel aanwezig, maar niet toegankelijk? Hoeveel wordt er in een bepaalde periode gegenereerd en door wie wordt de informatie gebruikt? Pas dan kun je bepalen welke oplossingen geschikt zijn en hoe de gewenste soft- en hardware kan worden ingericht.

De business zal in veel gevallen, als de gegevens een belangrijke rol spelen in de core business, vragen om realtime toegang tot databronnen, zodat ze on-the-fly beslissingen kunnen nemen. Flash en in-memory zijn technologieën die dat mogelijk maken. De flashstorage kan daarbij een grotere capaciteit aan dan in-memory, maar is ook kostbaarder. Daarom zal waarschijnlijk een combinatie worden gemaakt van in-memory en flash. Het ligt eraan wat je wilt bereiken en welke data je daarvoor beschikbaar moet hebben.

Business zelf op zoek naar oplossing

Businessgebruikers zullen altijd zoeken naar manieren om snel bij de data te kunnen, vertelt Van Heek: ‘In iPhones zit flashtechnologie, gebruikers van deze telefoon hebben soms sneller toegang tot data dan intern bij een bedrijf. Bedrijven zullen hun data moeten aanwenden om concurrentievoordeel te behalen. Centralisatie, flash- en in-memory analytics zorgen dat data snel beschikbaar is, zodat revolutionaire beslissingen kunnen worden genomen.’

De IT-manager zal zich door alle veranderingen ook moeten aanpassen. ‘De focus van de IT-manager lag vroeger op het beheer, vaak van grote infrastructuren, maar dat moet veranderen als je als bedrijf succesvol wilt zijn. De IT-afdeling moet een enabler zijn voor de business en helder krijgen welke doelstellingen de business wilt behalen en hoe IT dit kan ondersteunen. Als de IT-afdeling de business niet wilt faciliteren, dan lopen ze het risico dat business hen passeert en zelf oplossingen zoekt in de cloud’, aldus Van Heek.

Chief digital officer

Het verschilt per bedrijf bij wie Tectrade aan tafel schuift om een hybride IT-enterprise op te zetten en de waarde van big data analytics naar boven te halen. Soms komt de IT-dienstverlener binnen bij de IT-afdeling en schuift de business later aan. Bij andere bedrijven beginnen ze bij de marketingafdeling, omdat zij de behoefte hebben om meer waarde te kunnen halen uit de beschikbare marketingdata.

‘Er zit soms een flink gat tussen wat IT denkt te leveren en wat de business ervaart’, vertelt Van Heek. ‘Wij hebben daarom vaak een brugfunctie, omdat wij beide talen spreken. Onderzoeksbureau Gartner stelt voor om een digital officer aan te nemen, iemand die net als Tectrade zowel de business- als IT-taal spreekt en zodoende afstemming tussen de doelstellingen van het bedrijf en ondersteunende technologie gewaarborgd wordt in het bedrijf.

Geen tijd voor achterover leunen

De explosieve groei van data kunnen IT’ers verrast hebben, maar het is geen tijd om achterover te leunen. ‘Bedrijven die niet de juiste stappen maken, zullen het niet overleven’, vertelt Van Heek. ‘Als jij niet meegroeit, dan doet de concurrent dat wel. Als data niet snel beschikbaar is, dan kun je je slimme vragen niet inzetten om de concurrent voor te blijven en te blijven groeien. Zonder analytics ben je over een aantal jaar out of business.’

Auteur: Anne van den Berg

Terug naar nieuws overzicht

Tags

data