De grootste spelers op de markt voor communicatieoplossingen

03-12-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

De grootste spelers op de markt voor communicatieoplossingen

Microsoft is de meest gebruikte leverancier op het gebied van Voice over IP (VoIP), Unified Communications en videoconferencing. Iets meer dan een kwart (25,6%) van alle oplossingen op dit gebied is van Microsoft. Cisco is de nummer twee met een gecombineerd aandeel van circa 22 procent van de oplossingen. Naast de Cisco (VoIP)-spraakoplossingen kunnen ook de Tandberg videoconferencing-oplossingen op het conto van Cisco worden bijgeschreven. Mitel, Avaya en KPN maken de top 5 op dit gebied compleet.

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van 5.000 gesprekken die het afgelopen jaar werden gevoerd met Nederlandse IT-verantwoordelijken, van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, over het gebruik van (tele)communicatieoplossingen. Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van multinationals, waar ongeveer een derde van de oplossingen een toepassing van Cisco (29%) of Tandberg (4 procent) betreft. Ook Microsoft heeft met 31 procent binnen deze doelgroep haar grootste installed base-aandeel. Mitel kent haar hoogste aandeel (14%) in de publieke sector. Voor Avaya geldt dat haar aandeel voor de verschillende segmenten vrijwel gelijk is (9%). KPN kent ook een vergelijkbaar aandeel in de publieke en commerciële segmenten, rond de 9 á 10 procent, met uitzondering van locaties van multinationals. Hier ligt het aandeel van KPN rond de 3 procent.

VoIP
Het leeuwendeel (69%) van de bedrijfsvestigingen maakt gebruikt van een VoIP-toepassing. Naast de penetratie naar branches, weergegeven in de figuur, is er ook gekeken naar het gebruik in samenhang met de omvang van de locatie. Dan blijkt dat bij locaties met 500 of meer werknemers de VoIP-penetratie boven de 75 procent ligt, bij locaties met 200 tot 500 werknemers op 73 procent, bij bedrijven met 100 tot 200 werknemers op 68 procent en bij locaties met 50 tot 100 medewerkers ligt de VoIP-penetratie op 65 procent.Unified Communications
De kern van Unified Communications (UC) komt voor de meeste leveranciers neer op de integratie van real-time communicatietoepassingen met berichtenverkeer binnen één omgeving. Gebruikers van UC gebruiken dus meer dan alleen VoIP.

Op dit moment geeft 31 procent van alle bedrijfsvestigingen aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Locaties van multinationals lopen voorop, hier ligt het gebruik al bijna op de helft van de vestigingen. Segmentatie naar branches laat slechts beperkte verschillen zien. De meeste branches kennen een gebruik tussen de 28 en 35 procent met uitzondering van de zorgsector en het segment ICT & Utilities. In de zorg ligt het gebruik op 20 procent (benedengemiddeld) en in het segment ICT & Utilities ligt de penetratie op 50 procent (ruim bovengemiddeld).Videoconferencing
Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing. 16 procent van de organisaties zet videoconferencing-oplossingen in.

Polycom was en blijft met 37 procent een sterke speler op dit terrein. Cisco overstijgt het bedrijf dit jaar net, door de oplossingen van Tandberg. Het aandeel van Cisco is 18 procent en dat van Tandberg is 21 procent. Samen is dat met 39 procent dus net een groter aandeel dan Polycom. Daarbij geldt wel dat de trendlijn voor Tandberg een afnemend gebruik laat zien en de trendlijn voor Cisco een stijgende. De gecombineerde lijn voor de twee merken (vanaf nu één fabrikant) vertoont daarmee een gelijkblijvend aandeel.

Terug naar nieuws overzicht