Insight gecertificeerd om Factor4Index toe te passen
29-10-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Insight gecertificeerd om Factor4Index toe te passen

Een nieuwe manier van werken, ondersteund door informatietechnologie, moet passen bij een organisatie. De Factor4Index is een methode voor sterkte/zwakteanalyse om de productiviteit van een bedrijf in kaart te brengen. Insight is recent gecertificeerd om deze tool te mogen toepassen.

Dankzij moderne technologie kunnen medewerkers op een manier werken die het beste bij hen en bij hun functie past. Sommigen werken de hele dag op kantoor aan het bureau op een pc, anderen zijn onderweg met tablets, en een derde wisselt de kantoorbaan af met thuis werken. Teamleiders, secretaressen, verkooppersoneel, medewerkers buitendienst en directeuren hebben dan ook allemaal eigen wensen als het gaat om (samen)werken.

IT-implementatieprojecten worden lastiger
Zeker door deze veranderde manier van werken, worden IT-implementatieprojecten steeds lastiger en is de kans van slagen een uitdaging geworden. Hoe weet je of gebruikers kunnen omgaan met veranderingen zoals een nieuwe manier van werken of een nieuwe business applicatie? Willen de medewerkers wel veranderen en zijn het wel de juiste mensen om de verandering te ondergaan?

De Factor4Index is een Nederlands programma ontwikkeld door Calanza en brengt de sterktes en zwaktes van een organisatie in kaart in relatie tot de gewenste manier van werken. Het Factor4Index-onderzoek bestaat uit 64 stellingen plus een aantal profielvragen. De stellingen zijn onderverdeeld in vier dimensies: inspiratie, organisatie, cultuur en technologie. De Factor4Index is niet alleen gericht op het creëren van draagvlak, maar brengt ook de dialoog op gang en het geeft een concreet inzicht in de sterktes en het verbeterpotentieel van je organisatie. Insight is per 1 oktober 2015 gecertificeerd om met de methode te werken.

Terug naar nieuws overzicht