Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zetten in op Smart Industry
19-10-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Noord-Holland, Flevoland en Utrecht zetten in op Smart Industry

In het bijzijn van ruim 150 aanwezigen uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen heeft de Noordvleugel, bestaande uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, vandaag de actieagenda Smart Industry Noordvleugel gepresenteerd. Hierin staat de ambitie om de nieuwste technologieën in de maakindustrie op grote schaal stimuleren. Dit moet de regionale industrie uit de Noordvleugel internationaal competitief maken en de mogelijkheid geven duurzamer maatwerkproductie te leveren.

In verzamelgebouw De Telefooncentrale in Alkmaar overhandigden Jaap Bond (gedeputeerde Noord-Holland en Boardlid), Mark Denys (Hub Manager Tata Steel IJmuiden en Boardlid) en Leo le Duc (directeur Amsterdam Science Park) de actieagenda aan Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het landelijke Team Smart Industry en voorzitter van FME (Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie). In deze actieagenda worden kansen benoemd voor bedrijven op het gebied van Smart Industry en actielijnen om deze kansen te benutten. Daarbij wordt aangesloten op sterke punten van de provincies, waaronder ICT, creatieve en maakindustrie, nieuwe technologie in agrifood en slimme materialen en composieten.

Sterke economische regio
De Noordvleugel is een sterke regio wat betreft technische kennis, design en ICT-infrastructuur. Gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond (Noord-Holland): “Met 130.000 banen in de industrie aangevuld met 100.000 banen in de ICT en 115.000 banen in de creatieve industrie is de Noordvleugel dé regio van Nederland waar innovatieve crossovers kunnen groeien en bloeien.” Ook gedeputeerde Jan Nico Appelman (Flevoland) ziet kansen voor het implementeren van Smart Industry: “Door de regionaal sterke sectoren ICT, Creatieve Industrie en agrifood te koppelen aan de maakindustrie en in te zetten op nieuwe technologische toepassingen maken we de maakindustrie sterker. Zo stimuleren we de werkgelegenheid en verbeteren wij onze concurrentiepositie.”

Doel van de actieagenda is om binnen vier jaar tijd 80 procent van de maakbedrijven uit de Noordvleugel gebruik te laten maken van technologische toepassingen als robotica en 3D-printing. Door de inzet van nieuwe productietechnieken, digitalisering en het verbeteren van het bestaande netwerk wil de Noordvleugel een nieuwe industriële revolutie ‘smart industry’ in gang gezet. Toepassen van nieuwe technologieën leidt bijvoorbeeld in de agrifood tot een grotere productiviteit. Ook draagt het toepassen van nieuwe technologieën bij aan de inzet van nieuwe grondstoffen en schonere productieprocessen. Zo levert de maakindustrie een grote bijdrage aan een circulaire economie.

Terug naar nieuws overzicht