“De informatiebehoefte van onze bezoekers is groot”

15-10-2015 | door: Maaike Verschuren

“De informatiebehoefte van onze bezoekers is groot”

Het is door Gartner uitgeroepen tot de belangrijkste trend van 2015 en nu het grote thema van de beurzen Infosecurity, Storage Expo en The Tooling Event: 'computing everywhere'.  Als brand manager Jaarbeurs IT media, ziet Ivo Meertens dat dit thema het beste aansluit bij de uitdagingen die nu leven bij de doelgroep. “Computing everywhere betekent dat de gebruiker van de IT steeds mobieler moet zijn bij het toegang hebben tot verschillende data en werkomgevingen. Het gaat niet langer alleen om technologie, maar om de gebruikerservaring. Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat technologie goed past bij de mensen die ermee werken?” Op 4 en 5 november kunnen IT-professionals een bezoek brengen aan Infosecurity, Storage Expo en The Tooling Event in de Jaarbeurs Utrecht.

Meertens ziet dat het toenemende gebruik van smart devices grote gevolgen heeft voor IT-afdelingen. “Het nieuwe werken is natuurlijk niet helemaal nieuw meer, maar je ziet wel een ontwikkeling in het steeds meer flexibiliseren van werkplekken. Het wordt nog belangrijker dat alle data overal beschikbaar is. En dat heeft nogal wat implicaties voor de IT-afdeling.” Meertens ziet bijvoorbeeld dat bedrijven afstappen van de traditionele manieren om een IT-afdeling in te richten. “IT-afdelingen kiezen meer en meer voor oplossingen in de cloud. Anderzijds gaat de business ook steeds meer vanuit de cloud werken. Alle veranderingen brengen nieuwe vraagstukken met zich mee. Die vraagstukken komen uitgebreid aan bod in de inhoudelijke sessies op de beurs.”

Scheiding tussen beurzen vervaagt

Binnen het hoofdthema 'Computing everywhere', zijn er zeven onderwerpen die uitgebreid aan bod komen. De onderwerpen zijn de gemene deler van zowel Infosecurity, Storage Expo als van het Tooling Event. Meertens merkt dat de traditionele scheidslijnen tussen de verschillende beurzen vervagen. “Je kunt de drie verschillende onderwerpen van de beurzen niet meer apart zien, alles heeft met elkaar te maken. Daarom kiezen we ervoor om vanuit zeven thema's te werken. Binnen die thema's komen dan onderwerpen van de verschillende beurzen tegelijk aan bod. Vraagstukken waar bezoekers mee naar de beurs komen zijn bijvoorbeeld: 'Hoe ga ik om met de cloud' of 'Hoe zorg ik ervoor dat de business mobiel kan werken op een veilige manier.' Je kunt dit niet alleen vanuit het opslag perspectief bespreken, of alleen over beveiliging praten. Het is allemaal met elkaar verbonden.”

De zeven thema's waar de content op is ingericht zijn: enterprise mobility, cloud computing, datacenter & infrastructure optimisation, data growth & storage capacity, privacy, governance & risk management, cyber security en IT service management & control. Als belangrijkste internetknooppunt van Nederland speelt AMS-IX een bijzonder belangrijke rol binnen Computing Everywhere. Mark Cooper van AMS-IX geeft in zijn keynote de visie weer van AMS-IX op alle zeven thema's van de beurs.

Content

De content is ingericht in zeven thema's. Het eerste thema is enterprise mobility. Het is een belangrijk topic, want zonder mobility is er geen sprake van computing everywhere. Veel organisaties hebben te maken met vraagstukken op het gebied van mobility. Ook bijeenkomsten over cloud computing zijn op de beurzen te vinden. IT-professionals moeten keuzes maken als ze hun IT infrastructuur opnieuw in gaan richten. In één van de keynotes zal Amazon Web Services meer vertellen over de techniek achter het commerciele model. Wat is de visie van Amazon Web Services op de ontwikkelingen van web of cloud services en hoe heeft dit effect op de toekomstige IT binnen bedrijven? Als derde thema heeft Jaarbeurs gekozen voor datacenter & infrastructure optimisation. Een goede data infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor computing everywhere. Ook hier valt voor organisaties nog veel te winnen.

Het vierde thema is data growth & storage capacity. Onder invloed van The Internet of Things is er een sterke groei van data. Maar hoe zorg je ervoor dat deze data ook altijd op de goede plek wordt opgeslagen? Privacy, governance & risk management is het vijfde belangrijke thema van de beurzen. Want welke informatie is eigendom van wie? Welke wet- en regelgeving moeten organisaties kennen om niet verrast te worden met hoge boetes? En hoe zorg je ervoor dat alle data juist geïdentificeerd en geclassificeerd wordt? Het zesde onderwerp cyber security. Een belangrijk topic voor veel organisaties: hoe zorg ik ervoor dat mijn data niet op straat komt te liggen? De ontwikkelingen gaan op dit gebied razendsnel en computing everywhere maakt het vraagstuk nog actueler. Het laatste onderwerp is IT service management & control.

Verschillen

Binnen de thema's is in het contentprogramma rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de bezoekers. “De bezoekers aan de beurs zijn in te delen in twee groepen: de managers en de specialisten. Het inhoudelijk programma is dan ook onderverdeeld in management tracks en technische tracks. Met de managers gaan we in op strategische vraagstukken, de actualiteit en visie op de toekomst.” Zo kunnen bezoekers luisteren naar keynote spreker Rob van Kranenburg. Hij is de oprichter van Council, een hub voor het bespreken, uitvoeren en implementeren van het Internet of Things. Daarnaast heeft hij een boek geschreven over the Internet of Things. Een stapje verder dan Internet of Things is Computing Everywhere en daar gaat hij het tijdens zijn keynote over hebben. Met leuke voorbeelden maakt hij het publiek duidelijk wat Computing Everywhere is en welke rol dit speelt in het bedrijfsleven.

Voor de specialisten zijn er praktische, diepgaande seminars, zoals de live-hack. De titel van het seminar van Bruce Wynn zegt eigenlijk al genoeg: 'Hacking you, your computer, your organization and your information.' Tijdens zijn presentatie geeft hij een 'live stageshow' gebaseerd op een echte hacking campagne door partijen binnen het Syrische Conflict.”

Voor de bezoekers die niet genoeg kunnen krijgen van het thema 'hacken' is er de Hacking Challenge. Tijdens dit seminar, waarvoor men zich zowel als deelnemer en als bezoeker kan opgeven, leer je denken als een hacker. Verder kunnen specialisten van Bol.com leren over het omgaan met big data. Want waarom gebruikt  niemand een SAN om data op te slaan wanneer zij een echt big data systeem hebben draaien?

Ontwikkelingen

Meertens ziet dat de circa acht duizend bezoekers van de beurzen andere redenen hebben voor hun bezoek dan vroeger. “We zien dat content steeds belangrijker wordt. Waar vroeger de beursvloer het belangrijkste was, zie je dat het bezoek aan de inhoudelijke, onafhankelijke bijeenkomsten nu sterk in opkomst is. Infosecurity bijvoorbeeld is vanuit de historie altijd een vakbeurs geweest waar producenten aan IT-professionals hun producten lieten zien. Bezoekers kwamen er om inkopen te doen of relaties te beheren. En dat is nu wel echt veranderd.”

Awards

Meertens merkt dat IT-professionals niet alleen behoefte aan informatie hebben op de beurs zelf, maar dat dit eigenlijk een proces is dat het hele jaar door gaat. Dit verzorgt de Jaarbeurs samen met Marqit en Computable. Zo worden het hele jaar door seminars en andere bijeenkomsten georganiseerd voor IT-professionals. Op 3 november, aan de vooravond van de beurs, zullen de Computable awards worden uitgereikt. “Ook hiermee willen we laten zien dat we een totaalplaatje aan informatie kunnen bieden aan onze bezoekers”, sluit Meertens af.

De bezoekersregistratie is geopend. Toegang is gratis en aanmelden kan via de beurswebsites: www.infosecurity.nl, www.storage-expo.nl en www.thetoolingevent.nl

Terug naar nieuws overzicht
Security