Steeds meer bedrijven zijn verzekerd tegen cybercrime
26-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Steeds meer bedrijven zijn verzekerd tegen cybercrime

Steeds meer bedrijven sluiten een cyberverzekering af. In Europa is het aantal bedrijven dat tegen cybercrime is verzekerd gestegen van 45 naar 51 procent. Nederland blijft echter achter met 30%.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van PwC, getiteld “Insurance 2020 & beyond: reaping the dividends of cyber resilience”. Steeds meer bedrijven en instellingen dekken zich in tegen financiële risico’s als gevolg van verlies van persoonsgegevens of bedrijfsinformatie, boetes en gederfde inkomsten door cyberaanvallen. Uit onderzoek van PwC blijkt dat bijna twee derde van de bestuurders cyberaanvallen als gevaar voor hun onderneming ziet. In 2014 vonden er wereldwijd gemiddeld 100.000 incidenten per dag plaats.

Meer cyberverzekeringen in Europa 
Nederlandse bedrijven scoren bijzonder laag als het gaat om het verzekeren van cyberrisico’s. In Europa steeg het aantal bedrijven met een cyberverzekering het afgelopen jaar van 45 naar 51 procent. In Nederland ligt het percentage slechts op dertig procent, zo bleek al uit een eerder rapport van PwC. “The Global State Of Information Security 2015”.

Het ontwikkelen van cyberverzekeringen brengt complexe vraagstukken met zich mee voor verzekeraars. Zo is de materiële schade van een cyberincident vaak moeilijk vast te stellen. Ook twijfelen veel ondernemingen over de waarde van een cyberverzekering door de veelal relatief hoge premies in combinatie met opgelegde uitkeringslimieten, preventievereisten en rigide restricties bij het claimen van schade. Bovendien kijken toezichthouders en regelgevers met argusogen naar verzekeringsproducten met onduidelijke polisvoorwaarden.

Uitkeringslimieten
Veel verzekeraars hanteren daarnaast lagere uitkeringslimieten dan veel klanten wensen. “De geschiedenis leert dat de schade als gevolg van digitale aanvallen flink kan oplopen tot tientallen miljoenen euro’s”, zegt cyber security specialist Bram van Tiel van PwC. “De rekensom is snel gemaakt, uitgaande van het feit dat de gemiddelde kosten per gecompromitteerd datarecord op dit moment al snel 180 dollar is.”

Terug naar nieuws overzicht
Security