De Wondere Wereld van IT: Edtech
24-09-2015

De Wondere Wereld van IT: Edtech

Bij Sanoma Learning houd ik mij bezig met innovatie door digitale technologie in het lager- en middelbaar onderwijs. Of kort gezegd: Edtech. Onderwijs is op het eerste gezicht niet de meest sexy industrie. Het wordt gezien als behoudend, weinig innovatief en zeker niet vernieuwend. Maar door digitale technologie gaat er in de komende vijf jaar in het onderwijs meer veranderen dan in de afgelopen honderd jaar.
    Op dit moment kent het onderwijs nog een vrij rudimentaire aanpak. Leerlingen krijgen instructie volgens een vast patroon uit een tekstboek of e-book. Bij elk hoofdstuk volgen dan de bijbehorende oefeningen uit het werkboek, gevolgd door de onvermijdelijke toets. Stel je nu eens voor dat dit ‘volledig digitaal’ zou zijn. Stel je dan eens voor dat we allerlei data van leerlingen, Wbp-proof natuurlijk, gaan verzamelen. Over specifieke leervoorkeuren, progressie, fouten, reactietijden. En stel je eens voor dat we met deze data algoritmen zouden bouwen waarmee we real time bepalen wat de best mogelijke volgende vraag of instructie voor die specifieke leerling is. Niet meer one size fits all, maar een adaptief en door slimme algoritmen bepaald individueel leerpad. Met coaching door de leerkracht. Met als doel verhoogde leerimpact: betere leerresultaten, beter gemotiveerde leerlingen en efficiëntere inzet van de leerkracht.
    Een andere insteek; Stel je voor dat we in elke klas ‘eyeball track’ systemen ophangen, aangevuld met sensoren in de stoeltjes en een hartslag/bloeddruk meter voor elke leerling. Met al die sensoren heeft de leerkracht continue een schat aan data over de leerlingen. En dat biedt een enorme aanvulling op de huidige manier van observeren: een paar ogen en oren. Stel je eens voor hoe goed een leerkracht dan kan inspelen op het gedrag van leerlingen om zo meer leerimpact te hebben.
    Het eerste voorbeeld is al werkelijkheid! Malmberg, onderdeel van Sanoma Learning, heeft net een volledig adaptieve leermethode voor Engelse grammatica gelanceerd. De eerste resultaten zijn spectaculair en bewonderenswaardig. Kinderen leren beter, zijn gemotiveerder en docenten houden tijd over.
Het tweede voorbeeld is van een andere orde. De eerste voorzichtige proeven met dit soort sensoren lopen bij een Edtech school in Silicon Valley, Altschool genaamd.  Fascinerend, en tegelijkertijd vraag je jezelf af of we die kant op willen gaan. Het lijkt op dit moment toch nog een brug te ver. Wat vindt u?

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Terug naar nieuws overzicht