Directe collega’s zorgen voor de hoogste mate van werknemersbetrokkenheid
23-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Directe collega’s zorgen voor de hoogste mate van werknemersbetrokkenheid


Directe collega’s hebben de meest positieve invloed op hoe betrokken mensen zich voelen bij hun werk, meer nog dan leidinggevenden. Opvallend genoeg staat het HR-personeel op de laatste plaats van collega’s die ervoor zorgen dat mensen zich betrokken voelen. Het onderzoek toont aan dat HR-teams meer verantwoordelijkheid moeten nemen op het gebied van werknemersbetrokkenheid binnen het bedrijf, om zo een bedrijfscultuur te creëren die helpt de prestaties te verhogen.

Dat blijkt uit Oracle Simply Talent, een onderzoek van Oracle naar werknemersbetrokkenheid in West-Europa. Voor het onderzoek werden 1.511 werknemers van grote Europese organisaties ondervraagd, waarvan 300 uit Nederland. 48 procent van de Nederlandse werknemers gelooft dat zijn directe collega’s er het meest voor zorgen dat hij zich betrokken voelt bij zijn werk. Slechts 20 procent wijst zijn directe leidinggevenden aan als belangrijkste factor. Reden tot zorg is dat slechts 4 procent van de respondenten aangeeft dat de HR-afdeling de meest positieve invloed heeft op de betrokkenheid.

Negatief beïnvloeden
Andersom, als het om het negatief beïnvloeden van betrokkenheid gaat, zijn Nederlandse werknemers van mening dat het seniormanagement (16 procent) en directe leidinggevenden (14 procent) de grootste rol spelen.

“Deze resultaten zijn reden tot zorg voor HR-afdelingen, omdat ze aangeven dat HR in de ogen van werknemers geen rol speelt in hun werkbetrokkenheid. En als dat het geval is, hoe kan HR dan ooit een positieve invloed hebben op de werksfeer en bedrijfscultuur? Dit onderzoek toont aan dat HR-teams hun toegevoegde waarde voor het bedrijf moeten bewijzen, op zo’n manier dat het duidelijk is voor alle werknemers”, aldus Loïc Le Guisquet, president bij Oracle voor de regio ’s Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Oceanië.

HR moet zich beter positioneren
“Het Oracle Simply Talent-onderzoek bevestigt wat wij zelf ook zien in de markt. HR-professionals doen veel voor medewerkers, maar doen dat vaak achter de schermen. Het kan in het belang zijn van de medewerkers, de organisatie en natuurlijk HR zelf, als zij zich beter positioneren binnen het bedrijf, en misschien zelfs de helden van de organisatie worden”, aldus Remco Mostertman, oprichter en community builder bij HR community.

Volgens het Oracle-onderzoek voelt slechts een derde (31 procent) van de Nederlandse werknemers zich het merendeel van de tijd betrokken bij zijn werk. Werknemers geloven echter wel degelijk dat betrokkenheid binnen een bedrijf belangrijk is. Zo geven zij aan dat een verhoogde betrokkenheid de productiviteit verhoogt (57 procent), ervoor zorgt dat mensen minder snel op zoek gaan naar een nieuwe baan (42 procent) en werknemers eerder met creatieve ideeën komen om het bedrijf te verbeteren (36 procent). In Nederland geeft 58 procent van de ondervraagden aan dat een eerlijk salaris de grootste invloed heeft op zijn prestaties op het werk.

Betere klantenservice
Een bijkomend voordeel van werknemersbetrokkenheid is dat een organisatie er de klantenservice mee verbetert. Van de Nederlandse werknemers geeft 23 procent aan zich meer verantwoordelijk te voelen om een goede klantenservice te leveren als hij zich betrokken voelt bij het werk.

Het Oracle-onderzoek toont verder aan hoe werknemers denken dat HR-teams en de rest van het bedrijf ervoor kunnen zorgen dat zij zich meer betrokken voelen bij hun werk. Zo zou het management prestaties van werknemers moeten erkennen (54 procent), moeten werknemers meer inzicht krijgen in de bijdrage die ze leveren aan het bedrijf (33 procent) en willen zij de kans krijgen om deel te nemen aan interessante projecten (38 procent). Zorgwekkend genoeg geeft ongeveer een derde van de Nederlandse werknemers (33 procent) aan dat bedrijven helemaal geen oog hebben voor individuele prestaties van medewerkers, wat de suggestie wekt dat er grote verschillen zitten in het beeld dat werknemers en leidinggevenden hebben van goed management.

Behoefte aan proactievere managementstijl
Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat 58 procent van de ondervraagde werknemers zegt een meer proactieve managementstijl te willen zien. 56 procent ziet graag een meer persoonlijke managementstijl afgestemd op individuele behoeften, en wil meer als een individu behandeld worden. In beide gevallen geven deze respondenten aan dat een dergelijke managementstijl in het bedrijf helemaal niet voorkomt.

Momenteel is in Nederland slechts 28 procent van de werknemers van mening dat zijn bedrijf op een proactieve manier met hem communiceert. Van de ondervraagden geeft 45 procent daarentegen aan dat zijn organisatie over het algemeen juist wacht tot werknemers zelf een onderwerp aankaarten. Slechts 33 procent geeft aan dat zijn werkgever werknemers begrijpt en ze als individuen behandelt. Verder is 57 procent van de ondervraagden van mening dat zijn leidinggevende slecht of zeer slecht is in het op regelmatige basis geven van feedback.

Meest betrokken door directe collega’s
“Vanuit het oogpunt van werknemers bestaat er een groot verschil tussen wat hen betrokken maakt, en de manier waarop het management de zaken aanpakt. Dit is een gat dat HR-afdelingen de kans geeft om de verantwoordelijkheid op het gebied van werknemersbetrokkenheid op te eisen. Werknemers voelen zich het meest betrokken door hun directe collega’s, en HR kan dit aanmoedigen door toegang te geven tot platforms waarop zij bestanden kunnen uitwisselen en samenwerken. Maar de verwachtingen van werknemers veranderen ook snel, vooral die van millennials. Zij willen erkenning en feedback, en wel op regelmatige basis. HR kan aan die verwachtingen voldoen met technologie die managers actueler inzicht geeft in hun werknemers, wat weer zorgt voor een meer persoonlijke en belonende dynamiek”, concludeert Henry Barenholz, senior director en HCM leader bij Oracle voor de Benelux en Scandinavië.

Terug naar nieuws overzicht