Adviesraad: ‘Overheid moet ICT meer aandacht geven'
21-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Adviesraad: ‘Overheid moet ICT meer aandacht geven'

De overheid onderschat ICT en de snelheid waarmee ICT zich ontwikkelt. Dit terwijl ICT gezien kan worden als een ‘key enabler’ voor allerlei technologieën. ICT zou dan ook meer aandacht moeten krijgen van de overheid.

Dit concludeert de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) in het rapport ‘Klaar voor de Toekomst?’. Het rapport is maandag overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken, minister Bussemarker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en staatssecretaris Dekker van OCW. AWTI stelt dat Nederland zich beter moet voorbereiden op de wijze waarop ICT de economie transformeert.

ICT transformeert de economie, onderzoek en innovatie
“ICT transformeert onze economie: nieuwe producten verschijnen, wereldmarktleiders komen op en gaan ten onder. Markten fragmenteren, mkb-bedrijven bedienen de hele wereld, routinearbeid verdwijnt, robots verschijnen, nieuwe banen ontstaan. Daarnaast transformeert ICT onderzoek en innovatie. Internationale netwerken van onderzoekers worden steeds belangrijker. Onderzoek en innovatie worden meer datagedreven en transdisciplinair. Nederland moet zich daar beter op voorbereiden”, schrijft het AWTI.

De adviesraad vindt het dan ook tijd dat de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit meer aandacht krijgt van de overheid. “Het is hoog tijd dat de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit in het hart van het overheidsbeleid komt. Dat vraagt allereerst om een duidelijke, integrale visie op de betekenis van ICT voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie en samenleving. Ook is het van belang dat de publieke verantwoordelijkheid voor ICT veel beter binnen de rijksoverheid wordt gecoördineerd. “Misschien wordt het tijd dat een minister het initiatief naar zich toetrekt”, aldus AWTI-lid Emmo Meijer.

Investeren in SURF
De raad wijst ook op toponderzoek in ons land, waar een ‘ICT-infrastructuur van wereldklasse’ voor nodig is. AWTI adviseert dan ook de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek SURF de middelen te verschaffen om topkwaliteit in ICT te kunnen bieden. Zo zou onder andere in de Nationale Wetenschapsagenda geanticipeerd moeten worden op een toename van ICT-investeringen. AWTI-voorzitter Uri Rosenthal: “De extra €12 miljoen voor drie jaar die het kabinet voor de zomer aan SURF heeft toegezegd, is slechts damage control. Willen we voorop blijven lopen, dan is veel meer nodig.”

Ook zou de Nederlandse overheid in onderwijs meer aandacht moeten besteden aan ICT. AWTI stelt dat een samenleving waar ICT een dominante technologie is specifieke eisen stelt aan onderwijs. Niet alleen moet geïnvesteerd worden in kennis op academisch niveau van data sciences en data analytics, machine learning en kunstmatige intelligentie, ook moet de overheid zorgen dat alle scholieren enig begrip ontwikkelen van de mogelijkheden en werking van computertechnologie. Emmo Meijer: “Het beter ontwikkelen van digitale vaardigheden is een eerste stap in het tegengaan van technologische werkloosheid die mogelijk gepaard gaat met de snelle digitalisering van onze economie.”

Rapport
Het volledige rapport van AWTI is hier te vinden. 

Terug naar nieuws overzicht