Vacatures in de ICT-sector blijven moeilijk op te vullen
15-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Vacatures in de ICT-sector blijven moeilijk op te vullen

Het blijft lastig voor bepaalde vacatures in de ICT-sector geschikte kandidaten te vinden. Met name op hogere niveaus zijn er in de ICT-sector moeilijk vervulbare vacatures. De markt biedt dan ook kansen voor werkzoekenden die zich laten om- of bijscholen.

Dit meldt het UWV in een nieuw rapport. Hieruit blijkt dat de krapte voor specifiek de informaticaberoepen aan het toenemen is. Bedrijven hebben met name moeite om vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau te vervullen, bijvoorbeeld voor developers en programmeurs in specifieke talen, testers, security specialisten en business analisten.

Nieuwe ontwikkelingen
De gestegen vraag voor deze functies is het gevolg van technologische ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Cyber Security. Tegelijkertijd is er sprake van een oververtegenwoordiging van mbo-studenten ten opzichte van de vraag vanuit werkgevers. Positief is wel dat een aanzienlijk deel van de mbo-studenten informatie- en communicatietechnologie doorstroomt naar vervolgonderwijs.

UWV participeert in diverse initiatieven om deze werkzoekenden via korte scholingen geschikt te maken voor moeilijk vervulbare vacatures, onder meer vanuit de sectorplannen, bestaande Servicepunten Techniek en het Landelijk Werkgevers Servicepunt. Veel van de initiatieven worden uitgevoerd onder de vlag van het Techniekpact dat in 2013 is afgesloten door sociale partners, onderwijs en overheid om de instroom in techniek en ICT te bevorderen. UWV wil samen met partners in de regio kijken of er meer kansen benut kunnen worden om werkzoekenden om- of bij te scholen.

Terug naar nieuws overzicht