‘Komst van generatie Y op de werkvloer gaat tot spanning leiden’
09-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

‘Komst van generatie Y op de werkvloer gaat tot spanning leiden’

Meer dan de helft van de werknemers (52%) zegt dat hun werkgever er niet in slaagt aan de behoeften van werknemers uit verschillende generaties te voldoen. Werknemers vinden een organisatiesamenstelling uit verschillende leeftijdsgroepen een aanwinst voor ieder bedrijf, maar verwachten wel dat de komst van generatie Z (jongeren tot en met 19 jaar) op de werkvloer tot spanning zal leiden.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh. De ‘digital natives’ uit generatie Z zijn uniek. Ze zijn sterk gevormd door hun individualistische ouders (generatie X), hebben verhalen gehoord van hun grootouders (de babyboomers) en zijn getuige geweest van de fouten en successen van de millennials. In combinatie met hun passie voor alles wat digitaal is, zorgt dit voor een stevige basis om iets te bereiken en anderen mee te nemen in het continu veranderende, veeleisende bedrijfsleven.

Aanwinst voor ieder bedrijf
De meerderheid van de ondervraagde werknemers (88%) vindt dat een organisatiesamenstelling uit verschillende leeftijdsgroepen een aanwinst is voor ieder bedrijf. Maar het onderzoek bracht ook een belangrijke uitdaging voor managers aan het licht. Ruim één derde (35%) van de oudere werknemers verwacht dat de spanning op de werkvloer zal toenemen als generatie Z in hun bedrijf zal instromen. De volgende golf van technologie-gedreven verandering is alweer op komst, en zal de werkvloer nog verder verstoren. Daarom is het noodzaak een werkomgeving te realiseren waarin alle generaties harmonieus en productief kunnen samenwerken en waarin dit ook wordt aangemoedigd.

Mark Boelhouwer, CEO Ricoh Nederland: “Net als de mogelijkheden van digitalisering, zorgt de komst van generatie Z voor een scala aan kansen voor organisaties. Slechts 7% van het Europese MKB verkoopt op dit moment over de EU-grens. Generatie Z'ers die zich tot manager opwerken, hebben de perfecte bagage om over de grens werken aan te moedigen en ervoor te zorgen dat hun bedrijf op één gemeenschappelijke regionale markt concurreert. Daarnaast gaan generatie Z'ers ervaring en businesskennis opdoen. In combinatie met een wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is en samenwerkt, zullen zij hierdoor voor flexibiliteit gaan zorgen bij grotere bedrijven. Tegelijkertijd zal de continue vraag om op andere, nieuwe manieren te werken -met een continue stroom van innovatieve nieuwe technologieën, producten en processen als norm- het belangrijkste instrument worden van marktspelers die willen globaliseren.”

Fundamentele verschillen tussen generaties
65% van de respondenten denkt dat er fundamentele verschillen zijn in de manier waarop werknemers van verschillende generaties werken. De duidelijkste contrasten zijn te vinden in houding, verwachtingen en werkwijzen. Face to face, persoonlijk contact is de meest favoriete communicatievorm van elke generatie, maar neemt per generatie wel af. 77% van de babyboomers heeft een voorkeur voor face to face contact, in vergelijking tot 58% bij generatie Z. Tegelijkertijd gelooft 73% van de respondenten van generatie Z dat hun toekomstige werkgever aan hun behoeften tegemoet zal komen, tegen slechts 48% van de andere drie generaties.

Boelhouwer voegt toe: “Er is geen twijfel dat generatie Z met de realiteit zal worden geconfronteerd en dat bedrijven zich daarom nu moeten aanpassen. Werknemers, vooral die van generatie Z, in dezelfde traditionele keurslijven persen en ze dwingen dezelfde middelen te gebruiken, gaat simpelweg niet werken. Mensen zijn meestal de grootste onderscheidende factor voor een organisatie. De meest succesvolle bedrijven zijn diegene, die alle generaties in hun organisatie, van de meest ervaren werknemer tot de jongste rijzende ster, kunnen stimuleren en motiveren.”

Terug naar nieuws overzicht