Kwart van mkb’ers en zzp’ers is slachtoffer van cybercrime
02-09-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Kwart van mkb’ers en zzp’ers is slachtoffer van cybercrime

Ruim een kwart van de mkb’ers en zzp’ers is in de afgelopen twee jaar slachtoffer geworden van cybercrime. De meest voorkomende cybercrimevormen waarmee ondernemers worden geconfronteerd zijn malware, e-fraude, phishing en hacken. In veel gevallen wordt de politie niet ingeschakeld, waardoor het de politie ontbreek aan inzicht in de aard en omvang van cybercrime.

Dit blijkt uit onderzoek door het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. Ondernemers zijn zich over het algemeen wel bewust van de risico’s van internetgebruik. Nagenoeg alle onderzochte ondernemers blijken maatregelen te treffen om cybercrime tegen te gaan. Denk hierbij aan het installeren van een virusscanner of het opstellen van regels voor veilig internetgedrag, om zichzelf te beschermen tegen cybercrime. Ondanks die maatregelen is 28,5 procent van het mkb en 27,9 procent van de zzp’ers slachtoffer van een of meer cybercrimevormen.

Schade door cybercrime varieert
Cybercrime levert niet altijd schade op. Ruim twee vijfde van de slachtoffers van cybercrime is schadeloos. Wie wel schade leidt heeft vooral te maken met tijdverlies, financiële schade en beperkte toegang tot gegevens. Ondernemers die doelwit worden van cybercrime lossen problemen in veel gevallen zelf op. Zo verwijderen zij zelf virussen of herstellen gehackte accounts. Ook nemen zij in veel gevallen maatregelen om cybercrime in de toekomst te voorkomen.

Van de onderzochte cybercrime slachtoffers neemt slechts 12,8 procent van het mkb en 7,2 procent van de zzp’ers contact op met de politie. Het ontbeert de politie dus aan inzicht in de aard en omvang van cybercrime. De onderzoekers noemen het dan ook essentieel dat politiecontact wordt gestimuleerd.

Niet iedere zaak kan worden aangepakt
Door een gebrek aan capaciteit kan echter niet iedere zaak geprioriteerd worden. Op basis van informatie uit het te intensiveren politiecontact kan de politie zich daarom volgens de onderzoekers het best richten op het boeken van zaakoverstijgende successen. Bovendien is cybercrimebestrijding volgens zowel de onderzoekers als de ondervraagde ondernemers niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de politie. Samen met andere (private) partijen kan kennis worden ontwikkeld en verspreid die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van ondernemers.

Het combineren van deze strategieën leidt tot selectie aan de politiepoort: het gros van de zaken kan, met het oog op het boeken van zaakoverstijgende successen, worden afgehandeld met een melding of met een advies waarmee de zelfredzaamheid van ondernemers wordt vergroot. De overige zaken vragen om een strafrechtelijke aanpak. Op die selectie van zaken kan de politie zich dan nadrukkelijker toeleggen.

Terug naar nieuws overzicht
Security