Avaya, Mitel en Siemens meest gebruikte systemen voor vaste telefonie

04-08-2015 | door: Jeroen Bordewijk

Avaya, Mitel en Siemens meest gebruikte systemen voor vaste telefonie

Ruim 18 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van een communicatietoepassing van Avaya voor vaste telefonie. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 7.500 interviews met IT- en/of telecomverantwoordelijke personen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Daarmee is Avaya de meest voorkomende vendor in dit marktsegment. De nummers twee en drie voor de Nederlandse zakelijke markt, Mitel en Siemens, volgen op geringe afstand. Systemen van Mitel worden gebruikt op iets meer dan 15 procent van de locaties, Siemens op 14,7 procent. De top vijf wordt gesloten door Cisco en KPN.

Verdere uitsplitsing van marktsegmenten laat een aantal duidelijke verschillen zien tussen de verschillende vendoren. Zo zijn Avaya en Cisco bovengemiddeld vertegenwoordigd in het segment multinationals; locaties van Global Fortune 500, Forbes 2000 of bedrijven met 2.500 of meer werknemers in Nederland. Mitel kent een bovengemiddelde aanwezigheid in het publiek domein. Zowel overheidsinstanties als zorginstellingen gebruiken vaak een oplossing van Mitel. Oplossingen van Siemens komen bovengemiddeld vaak voor bij locaties in het segment medium sized businesses, hierin vallen locaties van bedrijven die 50 tot 250 medewerkers in Nederland hebben.

Als er niet alleen wordt gekeken naar het gebruik van een communicatieoplossing voor vaste telefonie van een bepaalde vendor, maar daarnaast rekening wordt gehouden met de capaciteit van het systeem in het aantal extensies, dan is Avaya ook de nummer een. Bijna 28 procent van de zakelijke extensies is gekoppeld aan een oplossing van Avaya. Dit is een groei van ruim 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Doordat Mitel relatief vaak voorkomt bij grotere organisaties neemt deze Canadese vendor nu de tweede plaats in. Cisco is gegroeid met bijna 1,5 procent en heeft, in vergelijking met de cijfers van 2014, de derde plek overgenomen van Siemens.

Naast de gekende vendoren van communicatieoplossingen voor vaste telefonie geeft ook een significant deel van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan gebruik te maken van een systeem van KPN. Het betreft dan systemen van partners die via KPN worden geleverd. Dit kunnen systemen zijn van Alcatel-Lucent, MDS en Avaya. Het weergegeven aandeel van 6,1 procent voor KPN is dus in feite toe te kennen aan deze fabrikanten.

Communicatieoplossingen voor vaste telefonie kennen een relatief lange levenscyclus. De gemiddelde leeftijd van de huidige aangetroffen installaties bedraagt ongeveer zeven jaar en twee maanden. Fabrikanten die de laatste jaren weinig nieuwe systemen hebben verkocht aan de geïnterviewde bedrijfsvestigingen zullen dus een hoge gemiddelde leeftijd kennen, fabrikanten die juist in de meest recente jaren veel installaties hebben verkocht kennen een lagere gemiddelde leeftijd. Systemen met de gemiddelde jongste leeftijd zijn Cisco, NEC en Swyx. De systemen die al lange tijd in gebruik zijn betreffen systemen van Philips en KPN. Deze systemen komen het eerst in aanmerking voor vervanging.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Mobility