BIT geen goed instrument voor ICT binnen Rijksoverheid
14-07-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

BIT geen goed instrument voor ICT binnen Rijksoverheid

Het installeren van een Bureau ICT Toetsing wordt door de markt niet gezien als een verbetering die veel invloed zal hebben bij toekomstige ICT-projecten en aanbestedingen. Dit is één van opvallende uitkomsten van een onderzoek, uitgevoerd door het Platform Outsourcing Nederland (PON) onder haar leden. Veel leden zijn afhankelijk van grote orders vanuit de Rijksoverheid.

Het installeren van een BIT was de belangrijkste aanbeveling van de Tijdelijke Commissie ICT. Onder leiding van VVD-kamerlid Ton Elias publiceerde deze commissie dit voorjaar 34 aanbevelingen, waarvan de uitvoering zou moeten leiden tot een verminderingen van de problemen binnen ICT-projecten van de rijksoverheid.

Aanbevelingen getoetst
Alle 34 aanbevelingen zijn getoetst middels een enquête onder de aangesloten leden zoals uitbesteders (ook overheid), service providers, advocaten, adviesbureaus en kennisinstellingen. Ze zijn getoetst op twee specifieke elementen, namelijk op de doeltreffendheid van de aanbeveling en de benodigde inspanning om de aanbeveling te implementeren.

PON meldt: "Een BIT zal geen grote verbetering in de praktijk betekenen, zo denkt een grote groep van de leden van het PON. Het PON adviseert de rijksoverheid juist om meer te investeren in de aansturing van een ICT-project zelf, in plaats van een bureaucratische sluis toe te voegen. Het BIT is reactief in plaats van pro-actief. Ook lijkt het BIT vooral ingericht te worden voor grote projecten met een kop en een staart. Verder is het niet inzichtelijk op welk niveau er getoetst gaat worden. Volgens de leden maakt het BIT een project ingewikkelder door nog een stakeholder toe te voegen."

Implementatie
De Rijksoverheid is al begonnen met de implementatie van het BIT. Op 29 mei 2015 stuurde minister Blok een concept instellingsbesluit aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat het BIT de haalbaarheid gaat toetsen van ict-projecten die een omvang hebben van meer dan € 5 miljoen. PON: "Niet duidelijk is hoe het BIT dat gaat toetsen. Een advies is daarom dat de Rijksoverheid er beter aan doet de projecten zelf te regisseren in plaats van nog een sluis toevoegen. Een BIT zal leiden tot langere leadtimes en meer inspanning. Uiteindelijk zullen de kosten hoger worden en projecten vertragen."

Terug naar nieuws overzicht