IT Expert Panel: De transformatie is begonnen
21-06-2015 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

IT Expert Panel: De transformatie is begonnen

‘Nieuwe businessmodellen’ is een van de termen die steeds terugkomen in relatie tot IT en de rol van de CIO. Maar is dit al realiteit, of nog steeds theorie en wensdenken van analisten? Executive-People legde deze vraag voor in deze tweede enquête onder de leden van het Dutch IT Expert Panel. Opvallend is dat een derde van de IT-ers niet betrokken wordt bij businesstransformatie, maar dat wel zou willen zijn.

IT zorgt voor nieuwe businessmodellen, zoveel is onomwonden duidelijk. Op de vraag of dit het geval is in de eigen organisatie antwoordde 63 procent met ja. Bij 26,3 procent is dat niet het geval, maar daar vinden de leden van het Expert Panel dat dit wel zou moeten. Slechts 13,1 procent is van mening dat dit helemaal niet nodig is.

Die transformatie kan niet zonder IT, zoals ook blijkt uit de resultaten van de enquête. Bij 65 procent van hen is de IT ook daadwerkelijk betrokken bij de transformatie. Verrassend is dat 31 procent van de respondenten aangeeft dat de IT niet betrokken is bij business-transformatie, maar dat dit wel het geval zou moeten zijn. Hier is voor de CIO dus duidelijk nog werk te verrichten. Een zeer klein deel, slechts twee procent van de leden, vindt dat IT helemaal geen onderdeel hoeft te zijn van businesstransformatie.

Cruciale rol

De uitkomsten van de vorige vraag zijn in lijn met de antwoorden op de vraag of IT een cruciale rol speelt bij businesstransformatie. 65 procent van de Experts is het daarmee eens, 21 procent ziet dat het in hun organisatie niet gebeurd, terwijl het wel zou moeten. Bij 13 procent gebeurt het niet, maar zou het volgens de respondenten wel het geval moeten zijn.

Dit ligt overigens niet alleen aan de business, maar ook aan de IT zelf. Terwijl bij 68 procent van de onderzochte organisaties de IT zelf ideeën aandraagt voor de business om nieuwe kansen te grijpen, gebeurt dit bij bijna een derde van hen helemaal niet. Zij vinden echter wel dat de IT op dat punt meer initiatief zou kunnen tonen. Niet meer dan twee procent vindt dat de IT geen rol speelt bij het aandragen van nieuwe ideeën.

Opjagen

Dat de verhouding tussen de wensen van de business en de mogelijkheden van IT onverminderd complex is, en gevoelig ligt, blijkt uit de antwoorden op de volgende vraag. Want een grime meerderheid van de leden van het Expert Panel voelt zich als IT opgejaagd door de business, die steeds nieuwe veranderingen wil. Slechts een derde voelt zich comfortabel bij het tempo waarin de business veranderingen in de organisatie wil doorvoeren.

Is dit allemaal nog wel bij te houden voor de IT? Een van de redenen voor alle as a service-ontwikkelingen is de bewering dat IT-ers niet meer in staat zijn om zelf alle mogelijke ontwikkelingen te volgen. Daarover is het Expert Panel verdeeld. Meer dan de helft, 57,8 procent, heeft inderdaad behoefte aan het inschakelen van externe hulp bij het werk. Maar een iets minder groot percentage, met 42,1 procent nog steeds de helft, heeft helemaal geen externe hulp nodig en geeft aan het intern prima zelf af te kunnen.

Nieuwe markten

Dat businesstransformatie loont blijkt eveneens uit deze enquête. 42 procent van de respondenten in ons panel geeft aan dat ze dankzij IT in staat zijn geweest nieuwe markten aan te boren. Bij 47 procent is dat niet het geval, maar zij verwachten wel dat IT ervoor gaat zorgen dat de business kan uitbreiden. Slechts tien procent vindt dat IT niet bijdraagt aan het aanboren van nieuwe markten, en is tegelijkertijd van mening dat dit ook helemaal niet nodig is.

De uitkomsten van deze vraag kunnen samenhangen met de perceptie van de doelgroep die wordt bediend door de IT, 13 procent van het Expert Panel werkt exclusief voor de interne organisatie, 21 procent alleen voor de klanten van het bedrijf. In ruim 73 procent van de gevallen gaat het bij de te bedienen eindklant zowel om de eigen organisatie als de eindklanten van die organisatie.

Communicatie

Wat vooral verandert onder invloed van IT is de manier waarop met die klanten, zowel intern als extern, wordt gecommuniceerd. 63 procent zegt dankzij IT heel anders met de klanten te kunnen communiceren. 23 procent zou dat willen doen, maar is er nog niet in geslaagd dit door middel van IT voor elkaar te krijgen. 13 procent ziet de communicatie met klanten onder invloed van technologie niet veranderen, en heeft daar ook gen behoefte aan.

En dan de financiële kant. Levert IT iets op? Bij 42 procent van de organisaties is het duidelijk, daar zorgt IT voor een meetbare Return on Investment (ROI). Bij bijna een even groot deel, 39 procent, is dat niet het geval, maar zij vinden dat dit wel het geval zou moeten zijn. 8 procent tenslotte vindt dat hun IT geen meetbare  ROI heeft, en dat dit ook helmaal niet nodig hoeft te zijn.

Terug naar nieuws overzicht