Eén op de vijf IT’ers vreest een reorganisatie of ontslag
17-06-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Eén op de vijf IT’ers vreest een reorganisatie of ontslag

80% van alle IT’ers maakt zich wel eens zorgen over de aanhoudende crisis. Ruim één op de vijf IT’ers (22%) vreest een reorganisatie of ontslag. Opvallend, aangezien IT’ers tegelijkertijd verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt voor IT’ers de komende vijf jaar toeneemt.

Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 1300 IT-professionals in samenwerking met Ngi-NGN, een beroepsvereniging voor ICT-professionals en –managers. Maarten Emons, bestuurslid van Ngi-NGN, verklaart de zorgen van IT’ers uit het gegeven dat hun werkzaamheden veranderen, waardoor ook de functieomschrijvingen niet hetzelfde blijven. “Je ziet dat de IT-markt heel erg dynamisch is en er continu een verandering gaande is in de capaciteiten en skills die van IT-professionals gevraagd worden. De vraag naar IT’ers neemt dus niet af, maar verandert wel. Daardoor valt te verklaren dat de vraag naar IT’ers stijgt én er tegelijkertijd veel IT’ers zich zorgen maken om hun positie.”

Zorgen over eigen duurzame inzetbaarheid
Hans van der Spek is als manager van het kenniscentrum HRM - Berenschot verantwoordelijk voor het uitgevoerde onderzoek. Hij beaamt de uitspraak van Emons: “We zien dat beeld ook terug in de forse toename van het aantal respondenten dat zich zorgen maakt over de eigen duurzame inzetbaarheid.” Met name de vraag naar softwareontwikkelaars en -beheerders, IT-managers, projectleiders en beleidsmedewerkers neemt naar verwachting de komende jaren toe.

IT’ers blijken veel waarde te hechten aan sfeer en collegialiteit. Bijna 90% van de ondervraagde professionals vindt dit het belangrijkste aspect van een goede werkomgeving. Daarna volgt de mate waarin ze uitgedaagd worden in hun werk (80%) en de flexibiliteit van de werktijden (70%). Het salaris wordt slechts door 68% van de ondervraagden genoemd.

De IT’er verandert
Twee op de drie IT’ers noemt beperkte ontwikkelingsmogelijkheden als belangrijkste reden om zich te oriënteren op een nieuwe baan. 40% noemt juist de sfeer bij zijn of haar werkgever. “Er bestaat natuurlijk een klassiek beeld van de typische IT’er, maar je ziet dat ‘de IT’er’ verandert. Vorig jaar werden de flexibele werktijden nog vaak genoemd, nu draait het om de sfeer, de uitdaging en de ontwikkeling van de professionals.”

IT’ers gaan er overigens maar zelden op achteruit in salaris. Slechts 3,5% van de ondervraagden geeft aan het salaris dit jaar is gedaald. Dit is ongeveer 1% meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd zag 45% van de IT’ers zijn salaris stijgen, terwijl het salaris bij de helft van de ondervraagden gelijk bleef. De arbeidsvoorwaarden van IT’ers bleven in maar liefst zeventig procent van de gevallen ongewijzigd. De IT’ers die bij een IT-organisatie werkzaam zijn, zien hun arbeidsvoorwaarden er drie keer zo vaak op vooruit te gaan ten opzichte van IT’ers die bij een gebruikersorganisatie – reguliere-/niet-IT-organisaties – werkzaam zijn.

Terug naar nieuws overzicht