Goed nieuws: de toekomst van de werkplek gaat veranderen door de Wet flexibel

11-06-2015

Goed nieuws: de toekomst van de werkplek gaat veranderen door de Wet flexibel

Veel mensen in Nederland werken op een kantoor. Maar tijden veranderen. En dus verandert ook de werkomgeving mee. Tenminste… als het aan de wetgevers in Nederland ligt. Op 14 april 2015 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een nieuwe wet, de Wet flexibel werken (Wfw). Als deze uiteindelijk aangenomen wordt, krijgen medewerkers meer mogelijkheden om buiten kantoor te werken en zelf hun uren in te delen. Een goede ontwikkeling?

Op dit blog schrijven mijn collega’s en ik regelmatig over het werken anno nu. We vertellen over (technologische) ontwikkelingen die het mogelijk maken dat je kunt werken waar en wanneer je maar wilt. Wij zien dat de behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken de laatste jaren enorm is gegroeid. De grote vraag is of er met de komst van de nieuwe wet een einde aan de discussie tussen werkgevers en werknemers komt over het al dan niet faciliteren van flexibel werken binnen de organisatie. Dit is mijn visie…

Wat is de werkelijkheid op de werkplek voor de Wet flexibel werken?
Op dit moment kunnen werknemers hun werkgever alleen verzoeken het aantal uren dat ze werken aan te passen. En dit mag pas een jaar nadat de werknemer in dienst is gekomen aangevraagd worden. Dit vonden de Tweede Kamerleden Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA) niet meer van deze tijd. Daarom willen ze de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) omvormen tot een Wet Flexibel Werken (Wfw). En dit maakt het straks mogelijk voor werknemers een verzoek te doen aan hun werkgever om de arbeidsduur, arbeidstijd en de arbeidsplaats aan te passen. Dit kan dan al een half jaar na aanvang van het dienstverband. Lees hier meer over de wet.

Waarom wordt in de toekomst de Wet flexibel werken op de werkplek ingevoerd?
Volgens Tweede Kamerlid Voortman heeft de invoering van de wet meerwaarde voor werknemers en werkgevers. Het wetsvoorstel kan namelijk onder meer bijdragen aan een verruiming van de mogelijkheden voor mantelzorg en een verlaging van de filedruk. Toch zijn er ook tegenstanders.

VNO NCW is niet bepaald blij met de wet (dat lees je hier). Volgens de werkgeversorganisatie behoort de discussie over flexibel werken namelijk thuis in de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, of anders in de cao. In ieder geval niet bij de politiek. Maar de Twee Kamerleden lijken deze strijd te winnen. De Eerste Kamer is immers akkoord. En ook ik ben het met de politici eens. Het is goed dat er een einde komt aan de discussie tussen werkgever en werknemer over het al dan niet faciliteren van flexibel werken binnen de organisatie. De nieuwe generatie werknemers – die recent op de arbeidsmarkt is verschenen – stelt andere eisen aan de werkplek dan werknemers uit eerdere generaties. Wil je als werkgever aantrekkelijk blijven, dan is het belangrijk een werkomgeving te creëren die aantrekkelijk is voor alle werknemers. En flexibel werken past hier bij uitstek in. Alhoewel ik er als kanttekening bij wil plaatsen dat het aanbieden van flexibel werken functieafhankelijk is.

Wat betekent het voor uw toekomst en werkplek als de Wet flexibel werken van kracht gaat?
Dit alles betekent nogal wat. Organisaties kunnen niet meer onder die groeiende behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken uit. De verwachting is ook dat dit de komende jaren alleen maar zal blijven toenemen. Gelukkig is het (relatief) eenvoudig om aantrekkelijk te blijven voor werknemers uit alle generaties. Er zijn namelijk tal van innovatieve technologieën beschikbaar die werkgevers helpen bij het creëren van een passende werkplek. Denk aan digitaliseren (hier vind je een e-book waarin staat hoe je dat doet), technologie waarmee je online kunt samenwerken (download hier een e-book waarin daar meer over staat uitgelegd) of maak mobiel printen binnen je organisatie mogelijk (hoe je dat doet lees je hier). Mijn tip: omarm ze allemaal! Want organisaties die niet mee bewegen, worden in de toekomst oninteressant voor potentiële medewerkers. En dat is funest! Deze tips vonden wij nog online. Misschien ook interessant om te lezen…?

Door: Erica van den Biggelaar, Product Marketeer Ricoh Nederland

Terug naar nieuws overzicht