Managers en werknemers vinden verschillende etiquette het belangrijkste
29-05-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Managers en werknemers vinden verschillende etiquette het belangrijkste

Ook op de werkvloer gelden allerlei etiquette. Managers en werknemers blijken echter verschillende waarden te hechten aan de etiquette dit gelden. Zo vinden CFO’s het vooral storend als deelnemers tijdens een vergadering hun aandacht verliezen, terwijl werknemers zich vooral ergeren aan collega’s die over elkaar roddelen.

Dit blijkt uit onderzoek van Accountemps onder 2.100 CFO’s en ruim 320 werknemers. 27% van de CFO’s geeft aan zich te ergeren aan mensen die zijn afgeleid tijdens vergaderingen en bijvoorbeeld met hun smartphone bezig zijn of e-mail beantwoorden. Onder werknemers ligt dit percentage met 16% een stuk lager. 

Roddelen over collega’s is 28% van de werknemers een doorn in het oog. Onder CFO’s ligt dit percentage op 18%. Andere belangrijke bronnen van ergernissen zijn telefoontjes en mailtjes die traag worden beantwoord. 18% van de CFO’s ergert zich hieraan, terwijl 21% van de werknemers zich daaraan stoort. Aan mensen die te laat zijn voor vergaderingen of deze in zijn geheel missen storen beide groepen zich (beide 12%).

 

Terug naar nieuws overzicht