Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor het ministerie van Defensie
29-05-2015 | door: Pieter Werner
Deel dit artikel:

Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor het ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie wil de strategische keuzes over de gewenste samenwerking met de markt toetsen op haalbaarheid. Defensie heeft die keuzes vastgelegd in de ‘Samenvatting High Level Ontwerp’. Dit document sluit aan op het visiedocument van Defensie ‘let’s make IT happen’. Nederland organiseert daarom in samenwerking met de NIDV voor het ministerie van Defensie op 12 juni a.s. de ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT. De ICT Haalbaarheidstoets is een beproefd instrument om pre-competitief vraagstukken aan de markt voor te leggen. Experts op het gebied van samenwerking tussen overheid en markt en bij voorkeur met kennis van de defensie-organisatie kunnen bijdragen aan de ICT Haalbaarheidstoets. Nederland ICT ziet de ICT Haalbaarheidstoets als een belangrijk instrument om een brug te slaan tussen overheid en ICT-marktpartijen.

Het ministerie van Defensie wil de verdere ontwikkeling van haar IT in samenwerking met de markt realiseren en beheren. De dialoog met de markt is daarom belangrijk. De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats voordat het ministerie een eerste aanbesteding binnen de vernieuwde kaders doet. In de haalbaarheidstoets komen de volgende drie hoofdvragen aan de orde.

1.      Is het voorgestelde samenwerkingsmodel werkbaar en toekomstvast? Welke risico’s ziet de markt en welke verbetering van het model is mogelijk?

2.      Kan Defensie in dit samenwerkingsmodel haar regierol zodanig invullen dat zij de expertise van de marktpartijen (leveranciers) optimaal benut?  Welke risico’s ziet de markt en hoe kan de regierol van Defensie worden versterkt?

3.      Kan Defensie binnen het samenwerkingsmodel tot voor Defensie en marktpartijen passende sturing komen o.a. door risicoverdeling, prijsafspraken en contracten?

In het kader van de toets vindt een kritische, open en inhoudelijke discussie plaats. De definitieve rapportage van de ICT Haalbaarheidstoets zal door Nederland ICT worden gepubliceerd zodat alle geïnteresseerden er kennis van kunnen nemen. Deelname staat open voor vertegenwoordigers van bedrijven die de gevraagde expertise kunnen inbrengen.

Terug naar nieuws overzicht