'Inzet van software-thin clients goed voor zowel het milieu als de portemonnee'
28-04-2015 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

'Inzet van software-thin clients goed voor zowel het milieu als de portemonnee'

Logische thin clients kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het klimaat. Daarnaast kan met de units ook een forse kostenbesparing worden gerealiseerd. Zo kan het Global Warming Potential (GWP) tijdens hun volledige, driejarige levenscyclus meer dan gehalveerd worden, terwijl de totale kosten bijna gehalveerd kunnen worden.

Dit blijkt uit onderzoek dat het Duitse Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) in opdracht van IGEL Technology heeft uitgevoerd naar de impact van het gebruik van IT-werkstations op klimaat en kostenefficiëntie. De onderzoekers vergeleken nieuwe PC’s en notebooks met oudere apparaten die ingezet worden als software-thin clients. De uitstoot van broeikasgassen blijkt bij de thin client tot 60% lager te zijn dan bij nieuwe PC’s en notebooks. Daarnaast kan dit alternatief voor de aanschaf van nieuwe devices ook financieel lucratief zijn. Uitgaande van een scenario waarin 100 werkstations gebruikt worden, is volgens Fraunhofer UMSICHT een besparing van € 1.008 per werkstation mogelijk. Dit komt neer op een kostenreductie van 47%.

GWP per gebruiksscenario
Om de invloed op het milieu te meten berekende Fraunhofer UMSIGHT de GWP voor elk gebruiksscenario, uitgedrukt in kilogram CO2-equivalent [kg CO2eq] en/of kg CO2e. Hierbij werd rekening gehouden met de gehele levenscyclus van de apparatuur, van productie en fabricage tot distributie, gebruik en recycling/afvoer. Het onderzoeksinstituut concludeert dat de productie van de devices verantwoordelijk is voor een groot deel van de CO2e-uitstoot. Door oudere devices te gebruiken als logische thin clients hoeven minder nieuwe apparaten te worden geproduceerd. De thin clients kunnen hierdoor bijdrage aan het bescherming van het klimaat.

Wanneer een oudere PC als software-thin client in gebruik blijft daalt de uitstoot met 198,8 kg CO2e per werkstation (factor 2,5) ten opzichte van een nieuwe PC of laptop. Wanneer in de ideale situatie alle werkstations in thin clients veranderd zouden worden zou de reductie bij 100 werkstations oplopen tot 19,88 ton CO2e. Met 600 werkstations kan de reductie oplopen tot 119,3 ton CO2e. Voor een heel groot bedrijf met 15.000 werkstations zou dit zelfs 2.982 ton CO2e zijn.

Aantrekkelijk alternatief
De onderzoekers van Fraunhofer UMSICHT concluderen dat het gebruik van software-thin clients ook financieel gezien lonend is. Terwijl een desktop-PC in het scenario met 100 werkstations bij benadering € 2.165 kost, kost een oudere PC die als logische thin client wordt ingezet naar schatting € 1.157. Een bedrijf dat alle bestaande oude devices in logische thin clients omzet en geen nieuwe devices koopt zou op basis van deze berekeningen maar liefst € 100.800 kunnen besparen. Het vrijgekomen budget kan vervolgens aan andere investeringen worden besteed.

Terug naar nieuws overzicht