04-04-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Meer faillisementen in ICT-sector in Q1 2015

Het aantal faillissementen binnen de ICT- en mediasector in het eerste kwartaal van 2015 met 11,5% toegenomen. Hiermee is de sector een uitzondering op andere sectoren, waar het aantal faillissementen juist daalde.

Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over het eerste kwartaal van 2015. Het aantal faillietverklaringen laat een daling zien van bijna 20% (van 1.791 naar 1.436). In bijna alle provincies is een daling van meer dan 10% zichtbaar, behalve in de provincies Limburg (-5,6%) en Utrecht (+4,8%). Ook binnen de sectoren vindt er bijna overal een daling plaats. Uitzonderingen zijn de sectoren ict / media (+11,5%) en cultuur, sport en recreatie (+38,1%).

ZZP-segment
De faillietverklaringen binnen het zzp-segment dalen met 7,5% naar 383. Binnen het mkb is de daling 25%, waardoor het aantal gerechtelijke uitspraken op 757 uitkomt. Het merendeel van de faillietverklaringen betreft een bv (1.148, -14,6%), gevolgd door de eenmanszaak (215, -33,3%) en de vof (53, -25,4%).

Het totaal aantal gestarte bedrijven komt op 54.738, een daling van 0,6% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014. Hierbinnen laat de zzp’er 1,5% meer inschrijvingen noteren en komt op 34.071 uit. De inschrijvingen binnen het mkb segment dalen daarentegen met bijna 2,5% naar 5.979. Dit terwijl uit de maandrapportage van maart nog blijkt dat het mkb in de afgelopen maand nog bijna 4% meer inschrijvingen had. De meeste zzp’ers startten in de sector zakelijke diensten.

Activiteiten van zzp’er en mkb’er
Voor de mkb’er komt een zelfde beeld naar voren. Verder inzoomend op de activiteiten binnen de twee segmenten, blijkt dat de zzp’er vooral start in de organisatie-adviesbureaus. Deze activiteit daalt echter wel. Grootste procentuele toename zit in het industrieel ontwerpen en vormgeven, zoals van interieurs, mode-artikelen, meubels en confectie. Binnen het mkb is het beginnen van een restaurant of cafetaria de populairste startersactiviteit.

Terug naar nieuws overzicht