Explosieve groei van zakelijke tablets ten einde

09-03-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Explosieve groei van zakelijke tablets ten einde

Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in de afgelopen twaalf maanden gestegen tot 28%. Dat is een groei van 3 procentpunten ten opzichte van begin 2014, toen een kwart van de bedrijven beschikte over zakelijke tablets. Hiermee zet de explosieve groei van het zakelijke gebruik van tablets niet door.

Dit blijkt uit analyse van circa 6.000 interviews die Computer Profile het afgelopen jaar hield met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur. Het totaal aantal zakelijke tablets is met pakweg 25% gestegen. Apple’s iPad was hierbij het populairst. 76% van alle zakelijke tablets in Nederland is een iPad. Het aandeel van Apple in het totaal is ten opzichte van begin 2014 (79%) wel iets kleiner geworden. Voor het eerst zien we ook Microsoft terugkomen in het overzicht, met een bescheiden aandeel van ongeveer 3%. Computer Profile stelt dat de introductie van de Surface Pro 2 in oktober 2013 en de Surface Pro 3 in mei 2014 hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Explosieve groei is voorbij
De explosieve groei in het gebruik van zakelijke tablets na de introductie van de eerste iPad is volgens het onderzoek voorbij. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van zakelijke tablets stijgt nog steeds, maar het groeitempo is aanzienlijk afgenomen. Binnen de overheid en het onderwijs lijkt de groei zelfs tot stilstand te zijn gekomen. De transportsector en industrie lijken vooralsnog het minst te zien in het gebruik van tablets. Met respectievelijke 18% en 22% ligt de tabletpenetratie is deze sectoren duidelijk onder het gemiddelde.

De afgelopen drie jaar was een dalende trend zichtbaar voor het gemiddelde aantal desktop pc’s per locatie. Voor dezelfde periode was echter wel een stijging zichtbaar in het gemiddelde aantal laptops en een lichte stijging voor thin clients/terminals. HP heeft op dit moment het grootste marktaandeel van de PC-markt (desktops en laptops) in handen. Van alle geïnventariseerde pc’s is 48% een HP-systeem. Het aandeel van HP is met 53% het hoogst bij bedrijfsvestigingen in het segment 50 tot 250 medewerkers in Nederland (Medium sized businesses). Bij multinationals is het marktaandeel met 42% het laagst. Iets meer dan een derde van alle pc’s is geleverd door Dell. Dell komt in Nederland het meest voor bij bedrijven in het segment National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers). Voor zowel Lenovo als Fujitsu geldt dat zij hun sterkste aandeel kennen bij de grotere bedrijfsvestigingen in Nederland. Voor Fujitsu bevinden deze zich voornamelijk in de publieke sector, in het bijzonder bij de overheid. Lenovo komt het meest voor in de branches ICT & Utilities (25%), Industrie (15%) en Handel (15%).

Trend door de jaren heen
De trend van de afgelopen jaren laat voor HP een relatief stabiel beeld zien. Het aandeel blijft tussen de 47% en 49% schommelen. Dell blijft eveneens vrij constant tussen de 33% en 35%. Fujitsu lijkt een procentpunt terrein te geven in de laatste vier jaar. Lenovo doet het goed. Het bedrijf had in 2010 nog een aandeel van een kleine 3% en heeft dat de afgelopen jaren gestaag op weten te bouwen tot de huidige 8%.

Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal gebruikte systemen is de laatste jaren aan het dalen. Begin 2010 bedroeg het percentage desktops 71% van het totaal aantal eindgebruikerssystemen. Dit percentage daalde begin 2011 tot 67%, begin 2012 tot 66%, begin 2013 tot 62% en begin 2014 tot 58%. Aan het begin van dit jaar lag het percentage op 54%.

Grote percentage laptops
Het percentage laptops van het totaal aantal systemen is gestegen van ongeveer 18% begin 2010 naar 26% nu. Naast het belang van laptops is ook de invloed van thin clients aan het toenemen. Het aandeel thin clients steeg de laatste drie jaar telkens met een procentpunt tot de huidige 16%. Dit betekent dat één op de zes eindgebruikerssystemen een thin client/terminal betreft. Het toenemende gebruik van desktopvirtualisatie heeft hier volgens Computer Profile ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld. Hoewel tablets in aantal sterk aan het toenemen zijn, vormt dit type eindgebruikerssystemen momenteel nog steeds niet meer dan een kleine 4% van het totaal.

Terug naar nieuws overzicht