Eigenaar www.ok.nl hoeft domeinnaam niet over te dragen aan merkhouder ‘OK’

07-03-2015 | door: Wouter Hoeffnagel

Eigenaar www.ok.nl hoeft domeinnaam niet over te dragen aan merkhouder ‘OK’

Een domeinnaam kan voor bedrijven een belangrijk middel zijn om klanten te bereiken. Wie domeinnaam die gelijkstaat aan een bedrijfsnaam in handen heeft hoeft dit domein echter zeker niet niet in alle gevallen te overhandigen aan de merkhouder. Een voorbeeld is Fuelplaza, een bedrijf dat voor de handel in brandstoffen en smeermiddelen beschikt over een netwerk van tankstations in Nederland, waarvoor de merknaam ‘OK’ wordt gebruikt. De domeinnaam www.ok.nl werd echter in 1999 al door Gaos geregistreerd. De rechter oordeelt dat ondanks de overeenkomst tussen de handelsnaam OK en het domeinnaam www.ok.nl deze niet door Goas hoeft te worden overgedragen aan Fuelplaza.

Fuelplaza probeert het domeinnaam al jaren in handen te krijgen. Zowel in 2007, 2013 als 2014 deed het bedrijf pogingen de merknaam over te nemen. Deze pogingen hebben niet tot succes geleid, waarna het bedrijf op 1 januari 2014 besloot beslag te laten leggen op de domeinnaam. Fuelplaza stelt onder andere dat Gaos merk- en handelsnaaminbreuk maakt. Het bedrijf vordert dan ook de overdracht van de domeinnaam. De rechter wijst deze vorderingen echter af.

Uitspraak
Maarten Haak en Sarah Arayess van Hoogenraad & Haak advocaten beschrijven op Boek9.nl de uitspraak van de rechter: “De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van merkinbreuk “sub a”. Omdat vaststaat dat er geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld, kan niet worden vastgesteld of Gaos de domeinnaam gebruikt of zal gebruiken om toegang te verlenen tot een website waarop zij onder het teken “OK” waren of diensten, soortgelijk of niet soortgelijk aan die van Fuelplaza, aanbiedt. Er is ook geen sprake van inbreuk “sub d”, want artikel 2.20 (1) (d) BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen.”

De rechter wijst ook op het feit dat de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt. Dit is reden het beroep op de Handelsnaamwet door Fuelplaza af te wegen. Het registreren van een domeinnaam dat overeenkomt met een merk zorgt er volgens de rechtbank voor dat de merkhouder geen website meer kan voeren onder diezelfde domeinnaam. Dit hoeft op zichzelf echter nog geen onrechtmatige daad op te leveren. De registratie zou pas onrechtmatig zijn als de registreerder bij de registratie al van kwader trouw was.

Fuelplaza kan klanten bereiken via andere domeinnaam
De rechtbank oordeelt ook dat het gebruik van de domeinnaam www.ok.nl door Gaos Fuelplaza niet belemmert om zich via het internet te profileren. Het bedrijf heeft de domeinnaam www.okolie.nl in handen, waaronder een website van de organisatie beschikbaar is.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet