Ordina sluit 2014 af met winst
20-02-2015 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Ordina sluit 2014 af met winst

Ordina zag in 2014 de omzet met  10 miljoen euro dalen naar 366,9 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 1 miljoen euro, een jaar eerder bedroeg het verlies nog 3 miljoen euro.

Stépan Breedveld, CEO Ordina, zegt over de resultaten in een persbericht:  "2014 was een jaar met twee gezichten. Ondanks een bewogen en tegenvallend vierde kwartaal, staat Ordina er financieel sterker voor in vergelijking met vorig jaar. Onze winstgevendheid is verder gestegen en we hebben 2014 afgesloten met nettowinst. Ook is onze nettoschuldpositie omgebogen naar een nettocashpositie. Daarmee is Ordina financieel robuuster voor de toekomst. Ondanks onze inspanningen is de omzet verder gekrompen door afname van het aantal grote projecten en verminderde vraag van onze klanten in de telecom- en energiesector, hetgeen impact heeft op het resultaat. De afgelopen maanden ging veel managementaandacht uit naar ons interne onderzoek, dat werd uitgevoerd door De Brauw Blackstone Westbroek, naar aanleiding van vragen van Zembla over mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen in de periode 2004-2010. Ordina heeft de belangrijkste resultaten van het onderzoek op 27 januari 2015 gepubliceerd. Uit het onderzoek kwam één case naar voren met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden. Als Raad van Bestuur staan wij voor Ordina als een integer bedrijf en veroordelen elke vorm van ongepast gedrag. Wij zullen eventuele signalen van mogelijke onregelmatigheden steeds beoordelen en, als daar aanleiding voor is, maatregelen nemen. Daarnaast hebben wij onze compliance aangescherpt en is er een intensief integriteitsprogramma gestart."

Havenbedrijf Rotterdam

"Het afgelopen jaar hebben wij tal van klanten begeleid om grip te krijgen op nieuwe technologische ontwikkelingen", vervolgt Breedveld: "Wij zijn er trots op om bedrijven zoals het Havenbedrijf Rotterdam te mogen ondersteunen om in te spelen op technologische vooruitgang en deze relevant en toepasbaar te maken in hun context. Klanten waarderen het dat wij als lokale speler dicht op de markt zitten, de regelgeving én de specifieke klantsituatie kennen. Onze ingezette koers wordt steeds meer herkend. Wij zullen de komende periode, samen met onze medewerkers, verder werken aan het herstel van vertrouwen in ons bedrijf. Tegen deze achtergrond zetten wij onze ambitie om samen met onze klanten duurzaam te innoveren, met kracht voort in 2015."

Defensieve sfeer

IT dienstverlener Ordina kan potentieel veel beter presteren dan zij doet door meer focus op de nieuwste platforms, zo zegt analist Adriaan Meij van amel.nl als commentaar in een rapport op de jaarcijfers. "Het nieuwste jaarverslag 2014 van Ordina ademt een ietwat defensieve sfeer van vermoeidheid en een defensieve houding na een heftig jaar in de publiciteit. Toch waren de financiële resultaten beter dan vorig jaar. Met meer focus op innovatie en meer ondernemerschap in alle lagen van het bedrijf zijn betere resultaten in deze transitiefase mogelijk."

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht