Europese Commissie gunt Capgemini order voor bouw open data platform
06-02-2015 | door: Witold Kepinski
Deel dit artikel:

Europese Commissie gunt Capgemini order voor bouw open data platform

De Europese Commissie heeft een driejarig contract aan Capgemini gegund ter waarde van enkele miljoenen euro’s voor de realisatie van het pan-Europees open data platform. De doelstelling van het project is het ontwikkelen, lanceren en beheren van een enkel, grootschalig pan-Europees open data platform dat alle overheidsdata uit 39 Europese landen bundelt, zodat de toegankelijkheid en de mogelijkheid om deze data te hergebruiken wordt verbeterd. De data wordt volledig openbaar en toegankelijk voor iedereen met internettoegang.

Capgemini Consulting, de strategie- en transformatieconsulting-tak van Capgemini Group, zal dit driejarige project leiden, waarbij met een aantal consortiumpartners en onderaannemers zal worden samengewerkt, waaronder Capgemini-dochter Sogeti, Intrasoft International, het Open Data Institute, Fraunhofer FOKUS, con terra, de Universiteit van Southampton en time.lex.

G8 Charter

Het consortium zal overheden in elk van de 39 landen ondersteunen met de implementatie van open data beleid om het gebruik en de publicatie van open data te stimuleren. Daarnaast zal een studie worden verricht om de bewijsvoering te verschaffen voor de economische impact van het hergebruiken van overheidsdata, zoals nader wordt omschreven in de G8 Charter. Dit houdt onder meer in: het bevorderen van kennis over de organisatorische en technische vaardigheden die nodig zijn voor de publicatie van open data, het geven van training, de ontwikkeling van strategieën voor interactie met gebruikersgroepen en het promoten van het (her)gebruik van gebruikersvriendelijke licentievoorwaarden. Partijen uit de private sector kunnen gebruik maken van open data voor het creëren van nieuwe producten of diensten en burgers kunnen ermee geholpen worden om zich beter te informeren bij het maken van keuzes. Het project omvat de gehele data-waardeketen van bijvoorbeeld de hoeveelheid ontwikkelingshulp die per EU land wordt uitgegeven tot gedetailleerde informatie over researchprojecten die door de EU worden gefinancierd tot data over industriële vervuiling.

European Economic Area

Naast het ontwikkelen en lanceren van het Europese Open Data Portal, zal het contract tevens voorzien in diensten die het mogelijk te maken om gepubliceerde informatie te raadplegen die door EU-lidstaten en andere landen uit de European Economic Area (EEA) wordt geplaatst op (open) data portals. Verder zullen ook diverse analyses en onderzoeken worden verricht, waaronder een studie naar de economische impact van het publiceren van open data door overheden en een rapport over de duurzaamheid van (open) data portal infrastructuren.

Dinand Tinholt, Vice President en EU Lead bij Capgemini Consulting, zegt “Elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde wordt meer en meer data gepubliceerd; in kleine en grote landen. Met de toenemende digitalisering van onze samenleving, zal de hoeveelheid data in de wereld exponentieel toenemen. Dit stelt de EU voor twee vraagstukken: Hoe kan de EU ervoor zorgen dat de toegankelijkheid en het hergebruik van informatie die door overheden wordt verzameld wordt gewaarborgd? En: Wat is de waarde van deze informatie? Dit strategische project raakt het hart van alle open- en big data initiatieven van Europese overheden. Het zal ook dienen als platform voor samenwerking met private spelers, groot en klein, die actief zijn op het gebied van open data en data-analyse.”

WK

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie