‘IT-beslissers zijn meer divers’
25-11-2014 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

‘IT-beslissers zijn meer divers’

Driving digital business lijkt om technologie te gaan, meent Frank Hoekstra, VP Benelux bij IT-adviseur Insight. Dat komt door het woordje ‘digital’. Maar ook Gartner doelt hiermee meer op de sturingsvaardigheden binnen een wereld die steeds meer met data aan elkaar hangt. “Het gevolg is dat meer bestuurders binnen een organisatie besluiten nemen over IT”, aldus Hoekstra.

Op 11 augustus 1994 kocht iemand in de VS een cd van Sting voor 12,48 dollar, via internet. Daarmee was dit de eerste online aankoop ooit. Elektronische handel heeft sindsdien de wereld veroverd. In 1999 deed een Nederlands marktonderzoeksbureau onderzoek naar de vraag of Hollanders een mobiele telefoon wilden hebben. Vrijwel elke ondervraagde gaf aan daar geen enkele behoefte aan te hebben. Tegenwoordig blijkt dat de meeste online aankopen via een smart phone gebeuren.

Dat de wereld virtueler is geworden, hoeft geen betoog. Dat data zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van elke organisatie evenmin. Een jongere ontwikkeling is de toenemende verwevenheid van marktpartijen, handelsrelaties en overheidsorganisaties. Hoekstra spreekt van de ‘connected enterprise’. Hij vindt dan ook dat het tegenwoordig gaat om ‘driving the connected business’. “Dat is ook precies wat Gartner bedoelt. Dat is waar het om gaat bij het leidinggeven in een wereld waar de Nexus of Forces (mobile, cloud, information en social) de toon aangeven. Wat moet je bijvoorbeeld doen als organisatie om de zogenoemde digital natives – de jongeren die bij wijze van spreken een smartphone of tablet in de wieg hadden liggen – aan te trekken. Dat talent wil iedereen namelijk binnen halen”, licht Hoekstra toe.

Inkoop

De veranderde rol van IT binnen het bedrijfsleven en (overheids)organisaties heeft gevolgen voor de medewerkers die een besluit nemen over informatietechnologie binnen een organisatie. “Wij hebben ons bedrijf, dat van oorsprong adviseert over efficiënt softwarelicentiebeheer, heringericht, omdat onze klantengroep diverser is geworden”, vertelt Hoekstra. Eén groep is dezelfde gebleven, de traditionele klant van Insight: procurement, zeg maar: hoofd inkoop. “Hoewel het cloudmodel erbij is gekomen, waarbij je geen software meer koopt, maar functionaliteit huurt, is het nog steeds zo dat het lastig is om na te gaan bij wie je nou het beste af bent. Wij opereren wereldwijd, zien welke aanbieders er zijn, hoe zij opereren, welke prijzen zij hanteren en welke diensten zij leveren, en kunnen zo een afgewogen advies geven. Wij zijn niet gebonden aan een IT-leverancier of –dienstverlener. Wij zien wel dat de inkoper met meer partijen te maken krijgt. Niet alleen met de software- en hardwareleverancier, maar ook met de cloudleverancier, met de aanbieder van online software. Welke contracten horen daarbij?”

Toekomstbestendig

De tweede groep klanten die Insight tegenwoordig bedient, vormen de CIO’s en de CFO’s. Dan gaat het vooral om die ontwikkelingen als cloud, social, informatie en mobile. Dat zijn IT-ontwikkelingen die alle worden toegepast binnen het moderne bedrijfsleven. “Een retailer kan niet zonder een elektronisch afzetkanaal. Hij zal beide moeten hebben om klanten te kunnen bedienen en aan zich te binden. Als een retailer e-commerce als een bedreiging ziet, dan kan hij het op den duur wel schudden. Je moet beide aanbieden. En je moet meer te weten komen over jouw klant om een persoonlijk aanbod te kunnen doen. Informatie speelt de hoofdrol.”

Sensoren leveren steeds meer gegevens op voor bedrijven, bijvoorbeeld over onderhoud, maar ook over klantbewegingen in een winkel. “Er is veel mogelijk. Je moet kijken of het bij de bedrijfsstrategie past, maar vooral moet de CIO ervoor zorgen dat het IT-platform binnen de extended enterprise toekomstbestendig is. Misschien werk je nu nog niet met sensoren – en hoef je die gegevensstromen niet te leiden – maar het IT-landschap moet er wel klaar voor zijn. Want het kan best zo zijn dat de business op een gegeven ogenblik de meerwaarde ziet van een dergelijke oplossing. Dan mag IT geen showstopper zijn."

Overigens is het werken met sensoren of andere intelligente apparatuur een hoofdbreker voor de softwareleveranciers. “Vroeger werd er gewoon per seat afgerekend. Maar hoe doe je dat met sensoren? Vroeger werd er per processor afgerekend, maar hoe doe je dat met processoren die meerdere kernels hebben? Dat verandert allemaal en de leveranciers worstelen met hun licentiemodellen. Dat zijn zaken waar wij extra op letten. Wij organiseren de contracten met de verschillende leveranciers en dienstverleners. En dan letten we onder andere daarop.”

Modern workforce

De derde groep die zich met IT-bezighoudt – al zien ze dat zelf niet op die manier – wordt gevormd door de CEO en de business managers. Zij ontwikkelen een strategie om de ‘modern workforce’ binnen te halen, en efficiënter en productiever te laten samenwerken. Dan gaat het om de eerder genoemde digital natives. “Volgens deze beslissers gaat het helemaal niet om technologie, maar gewoon om een manier van samenwerken, van informatie verzamelen en delen. Dat daar heel wat technologie bij komt kijken, zal ze worst wezen. Het gaat hen in eerste instantie om een werkwijze.”

Doordat er zoveel diversiteit is in wensen en oplossingen is er geen ‘one size fits all’, zegt Hoekstra. “Elk advies zal afgestemd moeten zijn op de specifieke situatie. Maar wij kunnen wel beoordelen of iets een valide aanbieding is in relatie tot de gewenste bedrijfsfunctionaliteit.”

Of de organisaties klaar zijn om hun rol te spelen op het digitale wereldtoneel? Daar kan Hoekstra niet een eenduidig antwoord op geven. “Het hangt een beetje af van de branche waarin ze actief zijn”, zegt hij.
“Er zijn vooruitstrevende branches die binnen hun ecosysteem systemen delen met partners, leveranciers of klanten. Die hebben al stappen gezet. Andere zijn nog niet zo ver. En dan heb je natuurlijk binnen de branches ook verschillen in volwassenheid.”

Door: Teus Molenaar

Terug naar nieuws overzicht
Cloud