'Technologie gaat de manier waarop wij werken fundamenteel veranderen'
06-11-2014 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

'Technologie gaat de manier waarop wij werken fundamenteel veranderen'

Nederlandse organisaties lopen wereldwijd voorop in het faciliteren van flexibel werken. Zowel 'Generatie X' als 'Generatie Y' maken graag gebruik van deze mogelijkheden. Flexibel werken zal in de toekomst alleen maar meer voorkomen. Technologie gaat de manier waarop wij in de toekomst werken dan ook op fundamentele wijze veranderen.

Dit blijkt uit het Cisco Connected World Technology Report. Dit jaar heeft Cisco onderzoek laten doen in 15 landen over de hele wereld, waaronder Nederland. Aan het onderzoek deden in totaal 1.388 Gen Y professionals (leeftijd 18-30) en 1.524 Gen X professionals (leeftijd 31-50) deel.

De Supertasker
Technologie gaat de wijze waarop in de toekomst wordt gewerkt fundamenteel veranderen. Mobiele apparaten, apps en oplossingen die de voorkeur hebben van Gen X en Gen Y zorgen ook voor nieuwe werkmodellen. Een voorbeeld hiervan is de ‘Supertasker’, iemand die vier toestellen of meer gebruikt om productiever te zijn.

In Nederland bestempelt 42% van de Gen X professionals zichzelf als een ‘Supertasker’. Opvallend genoeg is dat percentage hoger dan de Gen Y professionals (34%). Nederland is één van de weinige landen waar dit het geval is. In de meeste landen zien juist Gen Y professionals zich eerder als een ‘Supertasker’.

'Supertasking leidt tot een hogere productiviteit'
Nederland wijkt daarnaast ook af in de wijze waarop wij tegen 'Supertasking' aankijken. In andere deelnemende landen is de meerderheid van de respondenten van mening dat 'Supertasking' leidt tot een hogere productiviteit. In Nederland denkt een meerderheid (Gen X: 57%; Gen Y: 67%) juist dat Supertasking leidt tot meer fouten. De smartphone zou het beste device zijn voor Supertasking.

Als we kijken naar flexibel werken gaat Nederland wereldwijd aan kop. Nederlandse bedrijven bieden werknemers de meeste mogelijkheden om thuis en op afstand te werken op tijden dat dit het beste uitkomt. 56% van de Gen X en 45% van de Gen Y respondenten in Nederland zegt thuis te kunnen werken. Dit is niet verrassend, aangezien de behoefte aan flexibiliteit in werkplek en -tijd in Nederland ook hoger blijkt te zijn dan in andere landen. 74% van zowel Gen X als Gen Y in Nederland geeft aan graag flexibel te willen werken. Hoewel het salaris voor de meeste professionals nog altijd de belangrijkste reden is om ergens te werken, is voor ongeveer 20% van de NL-respondenten de mogelijkheid om thuis te werken de belangrijkste keuzefactor.

Geconcentreerd werken
Desondanks is 46% van de Gen Y respondenten van mening dat zij op kantoor geconcentreerde werken dan thuis. Onder de Gen X respondenten ligt dit anders. Van deze groep geeft juist 39% aan zich thuis beter te kunnen concentreren op het werk. In beide leeftijdscategorieën is een meerderheid (Gen X: 70%; Gen Y: 66%) van mening dat organisaties die flexibel op afstand werken mogelijk maken een concurrentievoordeel hebben.

Als we kijken naar de toekomst verwacht 24% van Gen X en 29% van Gen Y in 2020 helemaal niet meer naar kantoor te zullen gaan om te werken. Deze percentages liggen aanzienlijk hoger dan in de meeste andere landen. Iets minder dan de helft van de NL-respondenten is van mening dat de HR-afdeling van hun bedrijf zich aanpast om te voorzien in de behoefte van werknemers aan een mobiele, flexibele manier van werken. Ruim een kwart is echter van mening dat deze omslag niet snel genoeg gaat.

PC blijft belangrijkste werkapparaat
De PC is op dit moment nog steeds het meest belangrijke apparaat om op te werken. 87% van de Nederlandse Gen X respondenten zegt te werken op een desktop pc, terwijl 35% (ook) een laptop gebruikt. 46% beschikt daarnaast over een smartphone, terwijl de tablet met slechts 17% achter blijft. Bij Gen Y zijn de resultaten vergelijkbaar. 78% werkt op een desktop pc te werken, terwijl 48% (ook) op een laptop voor werk actief is. Daarnaast gebruikt 41% ook een smartphone om te werken en slechts 18% een tablet.

Terug naar nieuws overzicht