Radboud Universiteit bespaart 50 procent tijd met toegangsbeheer en provisioning
23-10-2014 | door: Pieter Werner

Radboud Universiteit bespaart 50 procent tijd met toegangsbeheer en provisioning

De Radboud Universiteit van Nijmegen gebruikt Dells One Identity Manager om meer controle te krijgen over het toegangsbeheer en de provisioning. Hierdoor wordt de tijd gehalveerd die studenten nodig hebben om het aanmeldproces te doorlopen. Hoewel klanten van veel identiteit- en toegangsleveranciers moeten kiezen tussen provisioning en controle, adresseert Identity Manager beiden. Hierdoor kan de universiteit een strategie voor identiteit- en toegangsmanagement creëren die jaren meegaat.
 
De Radboud Universiteit is naast een toonaangevende academische gemeenschap ook de thuisbasis voor verschillende onderzoeksinstellingen en is tevens verbonden aan één van de grootste academische ziekenhuizen van Nederland. Hierdoor beheert de organisatie een wisselende gebruikersgroep van 45.000-50.000 personen, waaronder studenten, universiteitsmedewerkers, alumni, onafhankelijke onderzoekers en leveranciers. Doordat de gebruikersgroep continu verandert, werd de universiteit geconfronteerd met verschillende uitdagingen zoals ‘entitlement creep’, wat voorkwam als gebruikers van rol veranderden. De toegangsautorisatie die nodig is voor hun nieuwe rol werd toegevoegd, terwijl de toegang die nodig was voor hun oude rol vaak niet werd beëindigd. Hierdoor ontstonden risico’s omdat een groot aantal gebruikers meer rechten kregen dan ze daadwerkelijk nodig hadden.
 
Met 10.000 studenten die elk jaar de universiteit binnenkomen en verlaten moest de universiteit ook realtime veranderingen kunnen maken voor de toegangsrechten van de studenten. Daarnaast maken regelmatige updates van nationale wetten en veranderende toegangsbehoeften binnen de organisatie het noodzakelijk voor de universiteit om een oplossing te hebben die zulke veranderingen snel en gemakkelijk kan realiseren.
 
De universiteit vond het moeilijk om al deze uitdagingen te managen met hun vorige oplossing zonder meer mensen aan te moeten nemen. Tevens is een stijging in datalekken bij Nederlandse instellingen een reden geweest voor meer ongerustheid bij de universiteitsleiding. Omdat de universiteit een grote hoeveelheid gevoelige data beheert, waaronder persoonlijke informatie, bankrekeninggegevens en onderzoekdata, waren de leidinggevenden bij Radboud Universiteit vooral bezorgd over de mogelijke kosten voor reputatie en financiën als een lek op zou treden als gevolg van ongeoorloofde toegang.
 
Positieve gevolgen voor controle, gebruikerstevredenheid en IT-workload
Door te werken met Dells implementatiepartner Intragen kon de Radboud Universiteit de beschikbare oplossingen voor identiteit- en toegangsbeheer (Identity and Access Management: IAM) in kaart brengen, en koos Dell One Identity Manager om in meerdere IAM-behoeften te voorzien. De compleetheid van de oplossing was van cruciaal belang in de keuze van de universiteit. De Identity Manager is geselecteerd vanwege zijn vermogen om zowel in beheer- als provisioning-behoeften te voorzien, in tegenstelling tot de oudere oplossing van de universiteit. Door Identity Manager te gebruiken heeft de Radboud Universiteit een einde gemaakt aan de ‘entitlement creep’ en werd het mogelijk om realtime veranderingen te maken aan gebruikersinstellingen. Hierdoor krijgen nu de juiste personen toegang tot de juiste data en applicaties. De oplossing maakt ook het management van meerdere functies (zoals een alumnus die ook faculteitlid is) mogelijk door elke functie van een gebruiker aan één identiteit te koppelen.
 
Met de Identity Manager heeft de universiteit de tijd gehalveerd die nodig was om een nieuwe gebruiker toe te voegen aan het systeem. Daarnaast kunnen processen die voorheen ’s nachts werden uitgevoerd nu op een bijna realtime basis worden uitgevoerd, waardoor de tijd die nodig is om een nieuwe gebruiker toe te voegen verminderd is van twee of drie dagen naar één dag. In combinatie met de selfservice opties voor gebruikers hebben deze eigenschappen zowel de tevredenheid van de gebruikers verbeterd als de werklast voor het IT-team verminderd.
 
Doordat de Radboud Universiteit is voorzien in zijn beheer- en provisioning behoeften, heeft de universiteit nu de zekerheid die zij nodig heeft om zich te beschermen tegen datalekken en kan hiermee schade aan haar reputatie en financiën voorkomen. Met Identity Manager kan de universiteit vandaag effectief identiteiten en toegang managen en in de toekomst de oplossing laten groeien om in nieuwe behoeften te voorzien.

Jos Groenewegen, senior Identity and Access Manager, Radboud Universiteit: “In de huidige competitieve onderwijsomgeving moest de Radboud Universiteit de mogelijkheden bekijken om de toegang tot data en apps efficiënter te maken, niet alleen voor ons personeel, maar ook voor studenten en hun ouders. Tegelijkertijd hebben we een erg complexe gebruikersgroep omdat veel gebruikers meerdere functies hebben. Het was van cruciaal belang voor ons dat we een oplossing zouden vinden die een einde zou maken aan ‘entitlement creep’ en die ervoor zou zorgen dat iedereen de toegang kreeg die zij nodig hadden. Identity Manager onderscheidde zich van de andere oplossingen door zijn volledigheid – het is een enkel product die alle problemen oplost, zowel wat betreft provisioning als beheer. Met Identity Manager hebben we nu de oplossing die we nodig hebben, die ons beschermt en concurrentievoordelen levert, zowel vandaag als in de toekomst.”
 
John Milburn, executive director, Identity and Access Management, Dell Security: “Onderwijsinstellingen zoals de Radboud Universiteit hebben een oplossing nodig die het unieke en complexe identiteit- en toegangsmanagementproces vereenvoudigt. Om risico’s te beperken en ervoor te zorgen dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de juiste data, moeten ze zowel het beheer als de provisioning kunnen adresseren zonder dat ze een keuze tussen beiden moeten maken. We zijn zeer verheugd dat we met Intragen konden samenwerken om de Radboud Universiteit te helpen met het implementeren van Dell One Identity Manager, waardoor de IT-afdeling zakelijke problemen zo snel mogelijk kan oplossen.”
 
Ian Yoxall, director, Intragen:“Vanwege de complexe gebruikersomgeving van de Radboud Universiteit was het duidelijk dat ze een oplossing nodig hadden die hen niet alleen in hun provisioning behoeftes voorzag, maar die hen ook de mogelijkheid gaf een betrouwbaar beheerproces te ontwikkelen. Samen met Dell konden we de universiteit inzicht geven in hun gehele omgeving, hun identiteit- en toegangsmanagement behoeften achterhalen, en hen voorzien van een oplossing die niet alleen aan hun huidige eisen voldoet maar hen ook in staat stelt om extra functies toe te voegen om toekomstige uitdagingen aan te gaan.” 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Beheer