'Salarissen stijgen door toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt'
29-09-2014 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

'Salarissen stijgen door toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt'

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. Vooral in groeisectoren zoals de high tech industrie en de ICT-sector is door een licht economisch herstel een groeiende vraag naar arbeid. De vergrijzing in ons land zorgt daarnaast voor een afnemend arbeidspotentieel. De lonen in deze sectoren stijgen dan ook.

Dit blijkt uit de Hays Global Skills Index 2014 van recruitmentorganisatie Hays en Oxford Economics. Het onderzoek laat per land zien hoe groot de druk op de arbeidsmarkt is en de mate waarin een land wel of niet in staat is talent te leveren. Met de data wil Hays organisaties en overheden inzicht geven in de mismatches en knelpunten op de arbeidsmarkt.

Internationaal talent werven
De oplossing voor de toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is volgens Hays tweeledig. Nederlandse bedrijven zouden meer moeten kijken naar het internationaal werven van talent, aangezien dit talent in Nederland simpelweg onvoldoende beschikbaar is. Daarnaast zou ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder moeten worden doorgezet.

Nederland neemt volgens Hays in Europa een leidende positie in als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De maatschappelijk discussie rond de flexmarkt zou dan ook moeten gaan over de wijze waarop ons land deze positie kan verstevigen in plaats van verzwakken.

Rapport
De Hays Global Skills Index 2014 kan hier worden gedownload.

Terug naar nieuws overzicht