Maria Martinez, Salesforce: Meer vrouwelijk leiderschap in de IT nodig

12-09-2014

Maria Martinez, Salesforce: Meer vrouwelijk leiderschap in de IT nodig

De in Silicon Valley veelgehoorde uitdrukking ‘there’s an app for that’ kennen de meeste mensen intussen wel. Bij Salesforce zou dit zomaar kunnen zijn: ‘there’s a program for that’. Dit ‘cloud born’, met Customer Relationship Management-oplossingen groot geworden Amerikaanse bedrijf, richt zich actief op het stimuleren vandiversiteit binnende eigen organisatie. Zo richt het Cultural Ambassadors Program zich op het in dienst nemen van mensen met verschillende culturele achtergronden.VetForcemaakt zich sterk voorhet in dienst nemen van ex-militaren om hen te helpen terug te keren in het arbeidsproces. Ook is er FemmeForce, een netwerkprogramma voor vrouwen dat als doel heeft om meer vrouwen op leidinggevende positiesbenoemd te krijgen.

De drijvende kracht achter dit soort initiatieven is Maria Martinez, President Sales en Customer Success en ‘Chief Growth Officer’. Bij Salesforce startte zij vierenhalf jaar geleden met het Customers for Life-programma. Executive People sprak met haar voorafgaand aan een besloten rondetafeldiscussie waarin het centrale thema was dat meer diversiteit en vrouwelijk leiderschap in de IT-sector moet worden gestimuleerd. Daartoe zal een FemmeForce-programma in Noord Europa worden opgezet.

Innovatieve cultuur
Met een recente Forbes-ranking waarin Salesforce voor de vierde keer op rij tot het meest innovatieve bedrijf ter wereldis verkozen, is een logische vraag of het actief stimuleren van diversiteit bijdraagt aan een innovatieve cultuur. Martinez: “Een juiste cultuur is een fundamentele factor voor succes.” Volgens Martinez kun je mensen in dienst nemen die slim zijn en de juiste ervaring hebben. Mensen aannemen van uiteenlopende culturen, zorgt echter voor nog meer kwaliteit en verhoogt daarmee de kans op succes. Verschillende perspectieven leiden namelijk tot een grotere bereidheid tot verandering. En die bereidheid is broodnodig in deze tijd van ‘disruptive technology’. “Bij Salesforce vindje hele slimme mensen, direct uit de schoolbanken, maar ook mensen als ik, die al meer dan 30 jaar in het vak zitten. Dit is net zo belangrijk als een goede man-vrouwverhouding en medewerkers afkomstig uit verschillende landen en culturen.” Het gaat dus niet alleen om vrouwen en mannen; diversiteit houdt in dat iedereen kwaliteiten heeft, ongeacht geslacht, afkomst of geaardheid. Een goede cultuur zorgt dat die verschillende kwaliteiten tot uiting en ten goede komen aan de organisatie. Het innovatieve vermogen wordt erdoor versterkt en het resulteert in betere diensten voor klanten.

Klanten voor het leven
Ondernemers leren snel dat het goedkoper is klanten te behouden dan nieuwe klanten te werven. Maar dat is niet het enige voordeel van klanten die blijven. Trouwe klanten weerspiegelen de integriteit, betrouwbaarheid en de kwaliteit van een merk. De mensen achter het merk zien dan niet meer alleen de financiële voordelen van hun trouwe klanten, maar ze ontwikkelen zelfs waardevolle lange termijn relaties met hen. Dit is de filosofie achter Customers for Life, een programma waarvanMaria Martinez aan de basis heeft gestaan en dat als doel heeft te zorgen voor ‘klanten voor het leven’. Het programma integreert en overkoepelt het hele klantentraject binnen de Salesforce-organisatie; vanaf het eerste contactmoment met een nieuwe klant tot en met de implementatie- en trainingstrajecten.

De speerpunten van Customers for Life:

  1. 1.      Luisteren: via het crowdsource forum IdeaExchange kunnen klanten suggesties doen, stemmen op favoriete producten en ervaringen delen met product managers en klanten.
  2. 2.      Community creëren: via de Salesforce Customer Community wordtkennis gedeeld binnen het grote klantenbestand van Salesforceen is er een online ontmoetingsplek waar klanten vragen kunnen stellen, trainingsvideo’s kunnen bekijken en best practices kunnen delen.
  3. 3.      Maximale Meerwaarde: speciale Customer Success Managers werken nauw samen met klanten van Salesforce, op zowel strategisch als operationeel niveau om hen te helpen het platform optimaal in te zetten en daarmee maximale meerwaarde te kunnen genereren voor hun bedrijf en hun klanten.

Wie goed doet, goed ontmoet
Volgens Martinez is de focus op het bouwen aan lange termijn-relaties met klanten iets wat goed bij vrouwen past. Niet dat alleen vrouwen worden aangenomen voor de Customers for Life-tak, maar vrouwen zijn er nu eenmaal goed in. Dat het programma van grote waarde is, hebben de uitstekende resultaten sinds de implementatie ervan binnen alle afdelingen die met klanten te maken hebben, intussen welbewezen. “Concurrenten hebben inmiddels ook eenzelfde soort programma en dat is eens te meer het bewijs van de juiste strategische richting van het programma”, zegt Martinez. Zij gelooft niet in vrouwenquota: het sturen op een verplicht percentage van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het voorbeeld wordt aangehaald van de ‘carrot and the stick’. Een quotum is de stok, en dus een verplichting, en de carrot is de beloning. Als het duidelijk is voor vrouwen wat zij kunnen bereiken bij Salesforce, dan is dat de wortel waar andere vrouwen zich toe voelen aangetrokken om er ook te gaan werken. Diversiteit in de vorm van een verplichtingpast niet bij Martinez.

Toekomstige vrouwen in IT
Martinez heeft vrouwelijke rolmodellen gekend die haar hebben gestimuleerd in haar loopbaan. Naar goed Amerikaans gebruik, noemt zij Sheryl Sandberg van Facebook, die ook in Europa met haar boek “Lean In” stof heeft doen opwaaien, en Marissa Mayer van Yahoo. Maar gedurende haar lange loopbaan bij onder meer Microsoft, heeft zij vele, niet zozeer bekende, vrouwen als voorbeeld gezien. Martinez: “Ik ben blij nu met vrouwelijke rolmodellen van onze partners Accenture en Philips aan tafel te zitten. We willen van hen leren hoe zij hun diversiteitsbeleid aanpakken in Europa en hoe we met henkunnen samenwerken om de aantrekkingskracht van de technologiesector voor meisjes en jonge vrouwen te vergroten.”

Terug naar nieuws overzicht