Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken
09-09-2014 | door: Wouter Hoeffnagel

Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken

Kennisborging op de lange termijn is voor 66% van de CIO's de belangrijkste reden om jonge IT'ers aan te nemen. Uitbreiding (57%) en inbreng van nieuwe kennis en dynamiek (56%) staan op de tweede en derde plaats. Voor IT-managers (90%) en HR-managers (65%) is de inbreng van nieuwe kennis de hoofdreden om jong talent aan te trekken. Opvallend genoeg blijken HR-managers aanzienlijk meer bereid nieuwe projecten te starten met jong IT-talent (60%). Voor CIO's (0%) en IT-managers (8%) is dit zelden een drijfveer.

Dit blijkt uit onderzoek van Procam, ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent. Het bedrijf deed onderzoek onder 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers via de Pre-flight checklist. Aan de hand van de Schein waardenlijst is vastgesteld wat HBO en WO ICT-studenten de belangrijkste aspecten vinden ten aanzien van hun baan. Deze lijst is tevens voorgelegd aan de respondenten van de Pre-flight check.

CIO's en IT-managers op één lijn met IT-talent
Een aantal opvallende verschillen vallen direct op. CIO’s en IT-managers blijken veel beter op één lijn zitten met het IT-talent dan HR-managers. De HR-manager kiest in het onderzoek voor twee waarden die in de top drie van IT-talent niet voorkomen. Ook blijkt HBO en WO talent sterk van elkaar te verschillen. De belangrijkste waarden van de HBO’ers zijn baanzekerheid en goede balans tussen werk en privé. Deze worden door IT-managers en CIO’s niet in de top drie geplaatst. 

http://executive-people.nl afbeelding

“Geen branche in Nederland ontwikkelt zich zo snel als de IT-branche. Er is daarom grote vraag naar IT-talent. Zoals de uitkomsten van het onderzoek laten zien, verschilt de motivatie om voor jonge IT’ers te kiezen. Belangrijk is echter dat CIO’s, IT- en HR-managers zich niet blind staren op de eigen beweegredenen. Focus op de motivatie van het talent om bij een IT-organisatie te gaan werken. Zeker in de IT, waar jong talent keuze te over heeft. Wees eerlijk over wat de organisatie te bieden heeft, maar durf ook te veranderen. Dit maakt de organisatie niet alleen dynamisch, maar leidt bovenal tot een prettige werkplek voor IT-starters om te beginnen aan een prachtige loopbaan”, zegt George van Buysrogge, oprichter/directeur van Procam.

TalentTool
De TalentTool kan nog steeds door IT-studenten worden ingevuld. Ook organisaties kunnen de Pre-flight checklist nog steeds gebruiken.

Terug naar nieuws overzicht