Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor Digitale stelsel Omgevingswet
31-08-2014 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor Digitale stelsel Omgevingswet

Nederland ICT organiseert op 25 september 2014 een ICT Haalbaarheidstoets voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het ministerie wil een twintigtal marktpartijen consulteren op de ICT-aspecten van het toekomstige digitale stelsel van de Laan van de Leefomgeving. Het ICT-bedrijfsleven en de leden van GeoBusiness Nederland worden door het ministerie uitgenodigd om deel te nemen aan de interactieve workshop.

Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. De wet- en regelgeving op dit gebied is echter ingewikkeld en sluit zeker niet altijd aan op de praktijk. Het interdepartementale programma 'Eenvoudig Beter' werkt daarom samen met allerlei praktijkdeskundigen aan het vereenvoudigen en bundelen van het omgevingsrecht in één Omgevingswet.

Hulp van het bedrijfsleven
Bij de uitvoering van deze Omgevingswet zoekt het ministerie van Infrastructuur en Milieu een de hulp van het bedrijfsleven bij de uitwerking en realisatie van de daarvoor benodigde digitale hulpmiddelen. De programmaorganisatie GOAL heeft een globaal ontwerp gemaakt van het “digitaal stelsel van de Laan van de Leefomgeving” (www.omgevingswet.pleio.nl/). De organisatie wil de opzet van dit digitale stelsel en de mogelijkheden van het bedrijfsleven toetsen op toekomstbestendigheid en innovatieve mogelijkheden. Hiervoor wordt de ICT Haalbaarheidstoets ingezet. Deze ICT Haalbaarheidstoets helpt de organisatie zich voor te bereiden op het nemen van strategische beslissingen dit najaar.

Tijdens de workshop worden een drietal vragen gesteld aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven:

  1. Zijn de uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het digitaal stelsel passend?
  2. Past de indeling in drie onderdelen (gebruikerstoepassingen, laaninfrastructuur en gegevens) bij de mogelijkheden van verschillende leveranciers?
  3. Welke aanbevelingen zijn, aanvullend op de beschrijving van de koppelvlakken in de Programmadefinitie, te geven zodanig dat de verschillende digitale onderdelen (van verschillende) leveranciers onafhankelijk van elkaar ontwikkeld en beheerd kunnen worden?

Datum en locatie
De ICT Haalbaarheidstoets vindt plaats op 25 september vanaf 13:00 uur, op locatie nabij Den Haag Centraal Station. Inloop is vanaf 12.30 uur met koffie en een broodje. Om 17.00 uur wordt afgesloten met een borrel

Aanmelden
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met 8 september via e-mail aanmelden voor de workshop bij Floor Lekkerkerker van Nederland ICT. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maakt de organisatie een selectie onder de partijen die zich hebben aangemeld. Op 10 september krijgen de geselecteerde bedrijven hiervan bericht. Nederland ICT stelt een verslag van de workshop op en zal deze openbaar maken.

Terug naar nieuws overzicht