Arbeidsmotivatie technici vooral positief en toekomstgericht
06-03-2014

Arbeidsmotivatie technici vooral positief en toekomstgericht


In de aanloop naar ‘De Dag van de Ingenieur’ op 19 maart heeft NRC Carrière onderzocht hoe het is gesteld met de arbeidsmotivatie van HBO’ers en WO’ers met een technische opleiding. Bijna alle technici zijn trots op hun werk, maar zien uitdagingen voor het imago van het vak. 91 procent geeft aan dat het belang van techniek voor de samenleving wordt onderschat. Wel is bijna driekwart positief over de toekomst en heeft de verwachting dat de werkgelegenheid nog zal toenemen.

Bijna alle technici blijven graag in dit werkveld actief en denken er niet aan over te stappen naar een ander werkveld. Negen van de tien ondervraagden (88%) geven aan dat ze thuis horen in deze sector. Slechts 8 procent geeft aan een andere sector te kiezen als de keuze opnieuw gemaakt kon worden. Vrijwel alle ondervraagden denken over een jaar nog steeds werkzaam te zijn in de technische sector.

Onderschat vak
Bij ruim de helft van de technici bestaat het gevoel dat het imago van de technische sector niet optimaal is en zij springen daarvoor dan ook op de bres. Het werk in de technische sector wordt volgens hen onderschat. Niet alleen het werk zelf wordt onderschat, ook het belang van techniek voor de samenleving wordt volgens een meerderheid van de geënquêteerden onderschat. Het imago en het aanzien van het technische vak, zoals zij het aanvoelen, worden als matig gewaardeerd: respectievelijk beoordelen zij deze met een 6,4 en een 6,3. Ook de financiële waardering voor het vak wordt genoemd als ondergewaardeerd.

Aantrekkelijke werkgever
Bijna alle ondervraagden zijn trots op hun werk (97%) en ruim driekwart waardeert de technische sector als werkveld en de werkgevers binnen dat werkveld. Ze worden vooral gemotiveerd door de functie-inhoud, afwisseling en uitdaging van het werk en niet zozeer door bonussen, status en aanzien. Gemiddeld waarderen de technici het werken in de technische sector met een 7,5. Bijna driekwart van de ondervraagden (74%) is positief over de toekomst. Deze groep denkt dat de werkgelegenheid alleen maar zal toenemen vanwege het groeiende belang van het vak voor de samenleving.

Onderzoek
In totaal werkten 641 respondenten (allen hoger opgeleiden in de techniek, van 20 tot en met 55 jaar) mee aan dit kwantitatieve onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, gedurende twee weken in februari 2014. Het doel van het onderzoek was om de arbeidsmotivatie van deze doelgroep in kaart te brengen, als opmaat naar De Dag van de Ingenieur op 19 maart 2014.
Terug naar nieuws overzicht