Steeds meer zeer snelle breedbandaansluitingen in Nederland
23-07-2013

Steeds meer zeer snelle breedbandaansluitingen in Nederland


Akamai Technologies, leverancier van technologieën die het web versnellen en beveiligen, heeft zijn 'State of the Internet in EMEA (na Zwitserland, met gemiddeld 10,1Mbps). Wat betreft de mobiele internetsnelheden blijft Nederland echter nog altijd achter op vele andere landen in Europa: de hoogst gemeten gemiddelde snelheid van 2,3Mbps is slechts goed voor een 25 plaats en 2'-rapport over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt dat het aantal  – sneller dan 10Mbps – in Q1 sterk is gegroeid: maar liefst een kwart (25%) meer ten opzichte van Q4 2012. Hiermee komt het percentage ‘high broadband’ verbindingen in Nederland op 29%, waarmee het wereldwijd de 6e plaats bezet. De gemiddelde breedbandsnelheid in Nederland bedroeg in Q1 9,9Mbps: dit is 10% sneller dan in Q4 2012. Hiermee staat Nederland wereldwijd op de 5 plaats. Het rapport is gebaseerd op data die zijn verzameld met behulp van het Akamai Intelligent Platform en welke tezamen globale statistieken opleveren omtrent verbindingssnelheden, aanvalsverkeer en beschikbaarheid van netwerken. Het is de 21e keer dat Akamai dit kwartaalrapport publiceert, met statistieken die een zeer gedetailleerd beeld geven van de ontwikkeling van het internet.

Aantal DDoS-aanvallen blijft toenemen
In het vorige State of the Internet-rapport van Akamai viel al te lezen dat het aantal DDoS-aanvallen wereldwijd sterk blijft toenemen. In heel 2012 bedroeg deze toename maar liefst 200%. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar heeft Akamai weer meer DDoS-aanvallen waargenomen: 208; 4% meer dan in Q4 2012 (200). Van de waargenomen aanvallen was 32% gericht op enterpriseklanten; 32% richtte zich op commercebedrijven; 22% op klanten in de hightechindustrie en 4% op de public sector.

In het eerste kwartaal zag Akamai ook veel pogingen tot het overnemen van accounts op e-commercesites, met behulp van logingegevens afkomstig van andere sites. Via automatische ‘account checkers’ proberen aanvallers op een groot aantal websites achter geldige gebruikersnaam/wachtwoordcombinaties te komen. Indien ze er in slagen om de accountgegevens op een site te achterhalen, proberen ze daarmee op andere e-commercesites de persoonlijke gegevens van gebruikers en creditcardinformatie te stelen.

Akamai heeft wereldwijd sensoren in haar Intelligent Platform geplaatst, waarmee dit aanvalsverkeer kan worden achterhaald en kan worden bepaald vanuit welke landen deze aanvallen plaatsvinden. Bij dit laatste moet wel de kanttekening worden geplaatst dat een crimineel via gecompromitteerde servers in een ander land aan aanval kan uitvoeren. Met andere woorden: het land van herkomst van een aanval is niet altijd met zekerheid vast te stellen. In Q1 was grootste deel van het door Akamai waargenomen aanvalsverkeer afkomstig uit China (34%). Dit is minder dan in Q4 van 2012 (41%). Indonesië bezette de tweede plaats met 21%. De top 10 van landen die de bron waren van het meeste aanvalsverkeer, genereerden meer dan 80% van het totale wereldwijd waargenomen aanvalsverkeer. Het enige Europese land in deze top 10 was Roemenië, op de 9 plaats.

De populairste doelwitten waren opnieuw poort 445 (Microsoft-DS), waar 23% van de aanvallen zich op richtte, en web-poort 80 (http), dat in 14% van de gevallen onder vuur werd genomen.

Mobiele datasnelheden
Het rapport van Akamai laat ook de gemiddelde en pieksnelheden van mobiele netwerken zien. De gemeten netwerken zijn geanonimiseerd en voor Nederland komen twee mobiele aanbieders in de lijst voor, aangeduid met NL-1 en NL-2. NL-1 blijkt de snelste met een gemiddelde datasnelheid van 2,3Mbps, en een pieksnelheid van 6,1Mbps. Mobiele apparaten die via NL-2 verbinding maakten met internet haalden gemiddeld een lagere snelheid (1,9Mbps), maar behaalden wel een iets hogere pieksnelheid 6,7Mpbs). Met de gemeten gemiddelde snelheden komt de eerste Nederlandse provider op Europees niveau niet verder dan een 25e plaats. De tweede provider eindigt met gemiddeld 1,9Mbps op de 32e plaats. Wereldwijd eindigen ze op respectievelijk de 32e en de 44e plaats.

Aantal internetgebruikers blijft groeien
Wereldwijd blijft het aantal internetgebruikers toenemen. In het eerste kwartaal van 2013 telde Akamai 733 miljoen unieke IP4-adressen uit 243 landen of regio's die verbinding maakten met het Akamai Intelligent Platform. Dit is een toename van 3,1% vergeleken met Q4 2012 en 10% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Omdat een enkel IP-adres in bepaalde gevallen meerdere personen kan bedienen, schat Akamai het totale aantal unieke webgebruikers in de onderzochte periode op ruim boven het miljard.

Breedband
Nederland blijft, samen met Zwitserland, tot de wereldwijde koplopers behoren op het gebied van breedbandverbindingen (gedefinieerd als sneller dan 4 Mbps). In Nederland haalt 84% van de internetverbindingen deze snelheid, waarmee ons land wereldwijd op de derde plaats eindigt, na Zwitserland (88%) en Zuid Korea (87%). Het totale aantal breedbandaansluitingen in Nederland groeit echter nauwelijks: Akamai zag een toename van slechts 1,2% ten opzichte van Q4 2012.

Snel breedband
Wereldwijd kan inmiddels 13% van de internetverbindingen worden geclassificeerd als ‘snel breedband’, door Akamai gedefinieerd als 10 Mbps of meer. Dit betekent een groei van 28% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland is bijna één op de drie (29%) verbindingen sneller dan 10 Mbps, een groei van maar liefst 21% ten opzichte van een jaar eerder en zelfs 25% meer dan het voorgaande kwartaal. Ons land bezet hiermee wereldwijd de zesde plek, voor Zweden, de Verenigde Staten en Finland. Koploper blijft Zuid-Korea, waar één op de twee aansluitingen (50%) snel breedband is.

Akamai in 60 seconden
Akamai heeft een online visualisatie ontwikkeld: ‘Akamai in 60 Seconds’: een grafisch overzicht van de activiteiten die in de afgelopen minuut op het Akamai Intelligent Platform hebben plaatsgevonden. Deze visualisatie – te vinden op www.akamai.com/60seconds – laat interessante piekgegevens zien over onder andere videostreaming, page views, DNS lookups en andere interessante meetpunten.

Het Akamai-rapport State of the Internet Q1 2013 is te vinden op http://www.akamai.com/stateoftheinternet.

Hi-res illustraties en grafieken zijn te downloaden van: http://wwwns.akamai.com/soti/soti_q113_figures.zip.


Terug naar nieuws overzicht

Tags

Telecom