Nederlanders zijn productiever dan Britten en Fransen
16-07-2013

Nederlanders zijn productiever dan Britten en Fransen


De productiviteit van Nederlandse bedrijven met tussen 50 en 250 werknemers groeit sneller dan de productiviteit van grote ondernemingen. Daarmee vormt Nederland een uitzondering in Europa. In de UK en Frankrijk blijft namelijk de productiviteit van middelgrote bedrijven juist achter bij de productiviteitsgroei die grote bedrijven realiseren.

Dat is de meest opvallende uitkomst van een onderzoek van het Centre for Economics and Business Research (Cebr) in opdracht van Cordys. Het onderzoek laat zien dat in de UK en Frankrijk de groei in productiviteit na de economische recessie in het grootbedrijf 1,1 procentpunt hoger ligt dan in middelgrote bedrijven van de 50 en 250 werknemers. Nederland vormt hierop een uitzondering. Hier is juist de productiviteitsgroei in middelgrote bedrijven 1,4 procentpunt hoger dan de groei in productiviteit van grote bedrijven (meer dan 250 werknemers).

Middelgrote Nederlandse bedrijven zijn met een omzet per werknemer per jaar van € 70.530 veel productiever dan hun tegenhangers in de UK (omzet van € 57.840 per werknemer) en Frankrijk (omzet van € 60.840 per werknemer per jaar). In Nederland leveren middelgrote bedrijven bovendien de grootste bijdrage aan het BNP (25,8 procent).

Eén van de verklaringen van het verschil in productiviteitsgroei is de adoptie van ICT. Nederlandse middelgrote bedrijven hebben een inhaalslag gemaakt ten opzichte van grote bedrijven door enterprisesoftware via de cloud af te nemen. Daardoor is de ICT-adoptie relatief hoog. Zo is de adoptie van ERP in middelgrote bedrijven in Nederland meer dan 50 procent, terwijl in het Britse middenbedrijf slechts iets meer dan 20 procent van de organisaties met ERP werkt. Nederland verslaat zowel de UK als Frankrijk als het gaat om het gebruik van operationele en analytische CRM en mobiele apps.

Art Landro (foto), CEO bij Cordys: “In Nederland is de adoptie van cloud-applicaties relatief snel gegaan. Dat komt mede doordat ons land vrij veel cloud brokers kent die voor hun klanten fungeren als een one-stop-shop en die ervoor zorgen dat verschillende cloud-applicaties naadloos met elkaar samenwerken. Je ziet bijvoorbeeld dat Nederlandse middelgrote bedrijven in vergelijking tot hun collega’s in de UK en Frankrijk vaker gebruikmaken van online samenwerkingssoftware en mobiele business apps, tools die worden afgenomen uit de cloud. Het zijn juist dit soort applicaties die het mogelijk maken om veel efficiënter te werken. Het verbaast ons daarom niet dat de productiviteitsgroei van Nederlandse middelgrote bedrijven op een hoger niveau ligt dan die in de UK en Frankrijk.”

Een voorbeeld van een succesvolle cloud-toepassing in het middenbedrijf is NCCW’s Corporatie Cloud, een cloud-gebaseerd BPM-platform waarmee woningcorporaties optimaal kunnen samenwerken in de keten. Wibo Pollmann, algemeen directeur van NCCW: “Om klanten optimaal te kunnen bedienen en kosten laag te houden, is procesgestuurd werken een must voor elke woningcorporatie. Met de op Cordys-technologie gebaseerde Corporatie Cloud, kunnen onze klanten hun processen continu stroomlijnen en fundamenteel verbeteren.”

Over de voordelen van de Corporate Cloud zegt Lex Janssen, directeur/bestuurder van Woningstichting Wageningen: “Lagere kosten, hogere klantwaardering, continue procesmeting en eenvoudige procesaanpassing zijn de vier speerpunten bij de Corporatie Cloud. Na een relatief korte voorbereidingstijd wordt dit nu ook in de praktijk waargemaakt.”

Over het onderzoek
Het Centre for Economics and Business Research (Cebr) heeft de productiviteit van alle Nederlandse, Britse en Franse middelgrote bedrijven (50-250 werknemers) in 2011 vergeleken op basis van cijfers van de Europese Commissie. Deze gegevens zijn afgezet tegen het ICT-gebruik in 2011 in deze organisaties.


Terug naar nieuws overzicht